Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Oversigt

Verden sveder...

I gaar saa jeg den meget omtalte dokumentar "An inconvenient Truth", hvor Al Gore giver den fuld gas i sine bestraebelser paa at faa verden, men isaer USA og Kina til at anerkende deres ansvar for klodens fremtid.

Der er dem, der har kritiseret ham for at vaere naermest fundamentalistisk i sin tilgang til problemerne med vores forurening af jorden og hans konklusioner paa, hvor galt det er ved at gaa os.

Det er dog svaert helt at afskrive de videnskabelige konklusioner og analyser, og det er vist helt aabenlyst, at der i loebet af de sidste par generationer er gaaet et eller andet grueligt galt, der er ved at oedelaegge jorden, som vi kender den.

Spoergsmaalet er, om det vil lykkes Al Gore og hans ligesindede at faa skabt politisk vilje til at foretage de noedvendige aendringer i vores tilgang til isaer energipolitik.

Sker det, saa kommer vi ikke udenom, at der er nogel virksomheder inden for alternativ energi (anden energi end kul og olie), der kommer til at tjene enorme summer bygget paa vild vaekst.

Laes evt denne artikel: http://www.marketintelligencecenter.com/specialreport..
Den er fra februar og har noget at sige om solenergi.

Jeg er ikke ude paa at anbefale specifikke virksomheder, men taenker blot, at man som investor i energisektoren boer overveje, hvad der sker, hvis blot en broekdel af det, som Al Gore taler om, rent faktsk kommer til at ske inden for energipolitik.

Derudover kan man slaa et slag for, at investorerne verden rundt boer tage de etiske og moralske briller paa og taemke paa, at de med deres investeringssummer kan vaere med til enten at redde jorden eller draebe den (og dermed vores boern og deres boern).

Mvh

Radek9/3 2012 11:23 vouskootia 054135problemet er saa lidt at ingen af de taggede virksomheder leverer et produkt der er konkurrencedygtigt eller kan fungerer i scale... alle er niche produkter (nogle politikere tror saa 'fejlagtigt' at de kan bruge et niche produkt i scale ;−)

mere sikre bets kunne vaere i NKT (cables) - forsyningsnettet skal formentlig opgraderes kraftigt naar produktionen er ujaevn fra alle de nye decentrale groenne-energi-kilder.

den ultimative groenne energi loesning kunne vaere atom/thorium/etc. vaerker - der kan afloese de centrale el-vaerker vi har i dag - uden de store aendringer af infrastruktur eller forbrugs-moenstre.9/3 2012 11:41 troldmanden 054137fremtidens energi forsyning kommer ikke til at bestå af én type energi kilde men et sammenspil mellem en masse forskellige typer. Og der passer bla vind og sol ganske fint ind.

Solceller er stadig nogle år fra at være konkurrencedygtigt. Men vindmøller er på de gode sits fuldt ud i stand til at konkurrere med andre energikilder på COE. Og modsat de fleste andre energiformer så falder cost prisen per producerede kwh år for år for nye vindmøller. Om ca 5 år vil jeg tro de kan klare sig uden tilskud en hel del steder (onshore møller. Ikke offshore)9/3 2012 11:56 vouskootia 054140ja vind og sol er fine + som niche produkter i small-scale!

men tror du ikke den danske regering laver en fejl ved at forsøge at gå large-scale med vind?
specielt med hav-vind-mølle parker (dyreste alternativ), og COE bliver nok også påvirket af at vind kræver en dyr upgrade af forsyningsnettet (både internt i landet men også mod udlandet) - og måske endda etablering af batteri-lager kapacitet og "intelligent-el-net" til at flytte forbrug på tider af døgnet.
når andre stater ser på evalueringen af det projekt så vil de måske også gå væk fra small-scale vind af frygt for konsekvenserne?

5 år fra at være konkurrencedygtig på onshore - dvs. ca. 25 år efter start? ;−)9/3 2012 12:11 troldmanden 054145nej jeg mener ikke DK har begået nogen fejl. Andet end den sidste offshore park til 105 øre per kwh. Det var ene og alene den daværende regerings skyld at den blev SÅ dyr. For i udbuds materialet var der en række store bøder hvis ikke parken var oppe at køre indenfor en meget hurtig periode. Og det gjorde at det kun var DONG der turde byde, og de naturligvis nok lage en del ekstra oveni i prisen for at sikre sig mod de store bøder.

Jeg mener ikke vi bør opstille flere offshore vindmøller herhjemme før næste generation er klar. Altså fra 2015 og fremefter. De reducere COE med ca 40% i forhold til de nuværende. Men ja offshore er stadig dyre.
9/3 2012 14:31 Tonny9 054164Der er vi rimelig enige Troldmand (men det er vi nu tit, selv om du ikke ved det) og jeg finder faktisk emnet spændende, ikke kun som investor.

Der er så mange energiformer i spil, så det er svært og tro på, at der bliver en (1) vinder.
Som det ser ud nu bliver energiforsyningen i fremtiden en palette af mange energiformer.

En af de ting der i øvrigt også overraskede mig, i det link jeg selv oplyste om, i min indlæg om gas, var en sammenligning over omkostningerne ved at producerer el med forskellige energiformer.
Her var landbaseret vindmøller faktisk ret konkurrencedygtig med de fleste energiformer, bare ikke sammenlignet med gas.

Jeg tro nu heller ikke at vind og sol bliver vores hovedkilde til elproduktion, men de kommer til at supplerer de øvrige i paletten fint.

Jeg læste i øvrigt for nogle år siden om brændselseller, hvor man i stedet for og bruge brint brugte gas, som man i stedet for at brænde af spaltede.
På den måde kunne man hente 10 gange så meget energi ud af gassen i sammenligning med at brænde den af.

Det er klart, kommer sådan en teknologi pludselig indenfor rækkevidde til en billig penge, så kan det betyden, at vi igen får en ny "hovedkilde" til vores energiforsyning.
Men lige p.t. ser det ud til, at være en palette af energi der vil være den fremtidige energiforsyning.9/3 2012 14:48 troldmanden 054166ja de vedvarende energiklider forbedre år efter år deres COE mens stort set alle andre fossile energi typer end lige præcis US shale gas stiger i pris over de næste 10 år. Så vedvarende enrgi VIL komme til at spille en større og større rolle i vores enrgi forsyning.

Og bare vent. Vi er ikke ret langt fra at de enkelte huse kan blive selvforsynende med varme og strøm og det til markant billigere penge end blot at kombinere traditionelle jordvarme, solfanger og solceller9/3 2012 15:14 Tonny9 054170Er det det samme vi tænker på?

En lille brændselscelle som både kan producerer varme og el i parcelhusstørrelse og som brændselskilde benytter gas.9/3 2012 15:28 troldmanden 054171Nej vi tænker ikke på det samme. Brændselsceller til konkurrencedygtige priser i husstanden ligger stadig nogle år ude i fremtiden. Relativ tæt på 2020 vil være mit bud. Men de første systemer kan nok købes omkring 2015.

Nej det er en anden teknologi som jeg selv har en stake i. Men det skal omverden nok komme til at høre mere om på et senere tidspunkt
9/3 2012 16:25 Tonny9 054173Nååååå nååååå skal det være med den på måde...-;)
Så venter vi bare.......

(hvordan laver i smiley?)9/3 2012 16:51 troldmanden 054174Ja vi vælger at gå lidt under radaren endnu udover det man allerede kan finde et par steder hvis man ved hvad man skal lede efter

Men sagt på jysk så ser det nu meget spændende ud. Og det var sagt på jysk......

uh ved ikke om alle kan lave en smiley elelr det kun er plus. Kan se du lavede med semikolon så prøver lige den9/3 2012 16:52 troldmanden 054175plus ser ud til at være svaret11/3 2012 16:10 cfrimodt 054227Hehe ej det er da vidst en røver ;-P

Man kan da ikke få 10 gange så meget energi ud af gas i en brændselscelle som ved andre anvendelser af gassen (teknisk set får man jo altid samme "energi" ud af brænde en given mængde gas af, spørgsmålet er blot hvordan det fordeles mellem varme og el).
MEN selv når vi snakker elvirkningsgrad (dvs elektrisk effekt ud divideret med brændværdien af inputtet), ligger den jo i området 60-70% for brændselsceller, og jeg vil vove at påstå, at man kan brænde gas af i en normal otto-motor med en virkningsgrad på ca 30%.
Så det er vel "kun" en fordobling, og ikke en 10-dobling ;−)9/3 2012 19:14 Radek 054177Som sagt, var jeg ikke ude paa at anbefale specifikke firmaer.
Taenkte blot, at et par tags kunne give interesserede noget at kigge paa.
Min pointe er, at hvis det paa et eller andet tidspunkt gaar op for verdens befolkning, at der skal goeres noget, saa er det vaerd som investor at have gjort sig sin strategi klar.9/3 2012 11:31 troldmanden 354136det er en 6 år gammel film så den har ingen politisk betydning/indflydelse mere. Men da den kom frem gik der ikke mange min før hele det republikanske parti afviste alle påstande i filmen. Og med Bjørn Lomborgs hjælp.

Den tidligere republikanske guvenør arnold schwarzenegger kom dog med en rigtig interessant bemærkning for nogle år siden i forhold til menneskeskabte CO2 problemer.

Hvis dit barn er alvorligt syg og du spørger 100 læger hvad der skal til for at gøre barnet rask, og de 99 peger på én specifik behandling mens én læge siger i ikke skal gøre noget idet det er ren indbildning. Hvad gør du så???

Ja det er jo et ret let spørgsmål for 99,99 procent af alle os der ikke har en speciel religiøs overbevisning. Men i forhold til klima problemerne så vælger ca 50% af amerikanerne altså UDELUKKENDE at lytte til den ene procent af forskerne herunder Bjørn Lomborg9/3 2012 12:09 vouskootia 154144Bjørn Lomborg sagde da også at "global-warming" er menneskeskabt!

Dvs. han er en af de 99 læger der siger barnet er sygt... det er "kuren" der er spørgsmålet - og der er dine 99 læger nok ikke alle enige i at vind og sol her og nu er den smarteste løsning.

Lomborg var såvidt jeg husker blot fortaler for at man vurderer cost/benefit på de forskellige behandlingsforslag - istedet for blindt at kaste penge efter alt grønt...9/3 2012 12:16 hja 054146Bjørn Lomborg argumenterer for at der er ringe værdi i forsøge at reducerer co2 udledningen nu og her. Pengene skulle hellere bruges på forskning i co2 fri energiformer.9/3 2012 12:41 RoxyTrooper 054149nu vi er i gang, vil jeg lige markere at blandt solcelleproducenter er f.eks. Trina Solar en af de få der stadigvæk er anbefalet "buy" af de store vurderingsfolk ... og f.eks. First Solar er anbefalet stærkt "sell" ... førstnævnte bliver billigere og billigere (også reelt), hvilket ikke er tilfældet med sidstnævnte ... for mig at se er grøn energi i princippet en god langsigtet investering ... men markedet stritter imod ... så længe der er olie nok ... så enkelt er det.9/3 2012 13:14 mccarthy 054151Bjørn Lomborg har dokumenteret at miljødebatten er dogmatiseret og til tider uden fornuft. Jeg kan anbefale at besøge det lokale bibliotek og læse et par af hans udgivelser. Al Gore er politiker ....
Fremtidens energiforsyning bliver en palette af teknologier hvor jeg tror at vind er fremmest p.t. på den CO2 neutrale front. Men kul, olie, gas vil altid være en del af pakken.
I følgende postuleres at kul nu er udkonkurreret af vind produceret energi.
http://www.evwind.es/noticias.php?id_not=17089
Det er jo ren nonsens.9/3 2012 13:34 RoxyTrooper 054154der er nu også meget godt at sige om solcelleparker i forhold til vindmøller ... f.eks. larmer de ikke ... og de kræver ikke lige så meget vedligeholdelse ... og solen skinner jo hver dag!9/3 2012 13:56 mccarthy 054157Hej RoxyTrooper.
Solcelleparker er anvendelige på wasteland - altså eksisterer der ikke områder i Europa. At beklæde Matterhorns sydside er teknokratisk en fed ide, men for turister og lokalbeboere er det en no-go. Solceller er da langt mere nyttig på det objekt der skal bruge energi. F.x. kan man beklæde en bil med solcellefilm, et hus, et kraftvarmeværk, din cykel og sågar et vindmølletårn. Hvem har ikke en soldreven calculator. Men at udlægge et stykke land i Danmark til solcellefarm, i stedet for jordvarme, fødevareproduktion og genbruge det ikke nyttige fra avlingen til bio produktion er end bedre løsning. Jeg mener at have set en solcellefarm på Lolland eller Falster. Måske kan man fiske faktuelle tal fra denne.9/3 2012 14:26 RoxyTrooper 054162hehe, jeg tænkte nu heller ikke lige på solcelleparker i Danmark eller på kære Matterhorn (Gud forbyde det!) ... men f.eks. Spanien ...

Jeg er stor tilhænger af Vestas, men jeg synes nu også det er problematisk med store vindmøller i vores såkaldte nationalparker i f.eks. Nordjylland ... der ville en en mindre solcellepark måske være mere passende ...9/3 2012 14:57 mccarthy 054167I de områder jeg har besøgt i mit kommende hjemland Spanien er solfangere allerede en stor del af energiforsyningen. Og jeg kan fortælle at vindmøller står overalt og er værdsatte for at levere billig energi og at være 'naturligt' anbragt. Jeg og flere er træt af at Danmark skal klistres til med politiske manifestationer ikoniseret ved netop
vindmøller. På Kalvebod Brygge skal overborgmester Frank Jensen manifestere sit ego ved monstrøse vindmøller via Københavns navn og eftermæle - manden er fra NordJylland og skulle blive hjemme. Kun for sit eget bedste; ja, samme mand som vil købe KBH. Disse monstrøse vindmøller ødelægger jo alt goodwill som du og jeg og mange andre taler for. Jeg glæder mig til at komme afsted sydpå! Tak for din kommentar og hav en rigtig god weekend.9/3 2012 15:48 RoxyTrooper 054172selv tak - og god vind i Spanien :)9/3 2012 17:33 RoxyTrooper 054176her er forøvrigt et kort over sol-potentialet i Europa:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/So..9/3 2012 22:45 dollarhaj 054183Roxy, er Trina Solar ikke en anelse farlig, eller hvad er din vurdering af aktien ?10/3 2012 09:17 RoxyTrooper 054185jeg har skrevet og linket om den Aktie de sidste par dage ...11/3 2012 11:31 RoxyTrooper 054210


9/3 2012 19:44 Radek 054180Uanset at filmen er gammel, og at der var mange (sjovt nok med deres egne agendaer), der havde travlt med afvise paastandene, saa er min opfattelse, at det paa et eller andet tidspunkt gaar op for verden, hvor galt, det staar det til.

Jeg tror personligt, at det staar meget alvorligt til med vores planet, og jeg tror, at vi mennesker har en stor del af ansvaret.

Det interesserer mig som menneske og det interesserer mig som investor.
Jeg ved selfoelgelig ikke, hvilket firma, der bliver vinderen, men jeg tror, at svaret bliver en kombination af energikilder.
Personligt tror jeg, at sol bliver meget afgoerende i fremtiden.9/3 2012 20:20 Radek 054182At filmen er gammel er en ting, men mon ikke lobbyismen fortsaetter? Jeg har ikke oplevelsen af, at Al Gore saadan lige lader den sag "fade" ud. Han har satset meget paa at opnaa et gennembrud inden for opfattelsen af truslen fra drivhusgasser og ikke mindst faa isaer USA og Kina til at goere noget ved det.

Og jeg taenker, at der begge steder er masser af sol og plads til at saette solanlaeg op.10/3 2012 11:46 Hanssing2 054186Selvom om aktionære af grønne energi-aktier (som jeg selv er) ikke ønsker at høre det, så kommer vi til at skrue ned for fosile brændstoffer og det kan *ikke* løses med de grønne former - dertil er kvaliteten af deres energi for ringe og for dyr.

Personligt ville jog hvis jeg var politiker kaste penge i grams efter GEN-IV nuclear reactorer, og specielt øge forskningen i LFTR (udtales 'Lifter', og står for Luquid Floride Thorium Reactor). Nok energi til de næste *mange* 100'rede år, langt billigere COE end Vind, og meget bedre energi-kvalitet.

Den urealistiske drøm ville være al varme, el og store skibe til transport drevet af nuclear-Th. Flyende energi til biler mv. generet med El...

JEg håber da absolut at der findes en lagringsform for el, som løser alle de grønne energiers problem - men jeg tror det ikke...

Følgende sider anbefales:
http://energyfromthorium.com/

Og denne youtube video som er lang (2 timer), men ret informativ omend lidt ensidig:


Jeg håber at Vind stormer frem, men jeg håber samtidig at vi kigger på det eneste alternativ som pt. formodes at kunne realiseres nemlig GEN-IV og herunder specielt dem til Thorium breeders.
10/3 2012 13:20 RoxyTrooper 054190helt enig, men der er nu også en liiille smule politisk modstand mod den slags ... det har noget at gøre med de par ulykker der ikke burde være sket, men som skete alligevel ...11/3 2012 12:35 mfa 054212Der er ingen tvivl om, at fremtidens vedvarende energiproduktion vil være en kombination af mange metoder. Den væsentligste grund er formentlig, at vedvarende energi altid produceres i forskellige faser: Vindkraft når det blæser, solkraft når det er skyfrit osv....Vind er som bekendt den mest udviklede og den eneste der ser ud som om den kan betale sig.
Indenfor sol er jeg optimistisk på den lange bane. Der er dog store problemer på dette område. En Professor på mit universitet nævnte, at sol ville skabe kæmpe problem for den måde elnettet er lavet idag. Det er praktisk talt ikke muligt at installere ret meget sol sådan som det er struktureret i øjeblikket.
Bølgekraft er indtil videre meget dyrt, men her ser jeg virkelig et potentiale: 1. Det er en fornuftig løsning i forhold til at skabe glidende overgang mellem faserne. Bølgekraft kan produceres stort set hele døgnet, hvis man er langt nok ude på havet. Bølgerne er der i lang tid efter vinde er stoppet med at blæse, de bevæger sig over lange afstande stort set uden energitab. 2. 70 % (!?) af jorden er dækket af vand.

Med accelererende befolkningstilvækst, større energiefterspørgsel, drivhuseffekt (som medfører flere naturkatastrofer) osv er der forhåbentlig ingen tvivl om hvilken vej vi går.......!!11/3 2012 14:10 RoxyTrooper 054217minder mig om en tidligere kommentar med henvising til fremtidig vækst i f.eks. NKT ...TRÅDOVERSIGT

54134 Groen energi....
9/3 10:44 Radek 2