Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Efterårs update


61774 Roedekro 31/10 2012 13:32
19
Oversigt

Hej

Her kommer lidt status på den økonomiske situation. Læs mere på http://www.agrocura.dk/Nyheder/InfomoedeOktober2012.htm

Konjunktur (vælg bilag finans på hjemmesiden):

Teoretisk ligger de ledende indikatorer i USA stadig pænt over ligevægt, hvilket fortsat betyder positiv vækst i USA. Men som der er markeret på planche 6 topper de ledende indikatorer og skal til at falde. Det er dog først ved brud under ligevækstlinjen, at der generes et foresat på recession, hvor der så går 1-7 kvartaler før recessionen indfinder. Men hvor hurtigt kan de ledende indikatorer nå ligevægstlinjen fra topzonen, såfremt vi tager de negative briller på? Set tilbage i tiden er det hurtigste ca. 4-6 kvartaler. Det betyder sammenlangt, at USA allertidligst kan være i recession med negativ vækst 4. kvartal 2013. Mit gæt er dog, at det kommer til at gå stærkt denne gang, men måske ikke så stærkt.

For mig at se, er vi inde i en global lavvækst periode. Europa her det pt. sværest. Men Kina vil også opleve faldende vækstprocenter de kommende år. Ifølge teorien med de amerikanske indikatorer, vil en mere normal optur med god vækst først kunne skabes fra år 2016-2018. I kan selv studere de andre plancher, herunder eurokrisen (møntunionen). Der er mange gæt og meninger omkring Euroen, jeg har "bare" vist mit syn.

Renten:

Renten tilhører de sene økonomiske indikatorer. De sene økonomiske indikatorer bunder teoretisk næste gang mellem år 2017-2019 (se planche 6+7). Der er først herfra en mere vedvarende rentestigning vil finde sted. Det kan godt være lidt før eller lidt senere. Derfor vil det være optimalt at beholde sine flexlån frem til år ca. 2017-2019 hvorefter der skal skiftes til fast rente. Jeg har illustreret tidligere rentebunde i Danmark på planche 32, som klart viser at rentebunde er en langstrakt affære.

På planche 35 har jeg vist situationen i 40'ernne med en rentebund. Startegien er, at når FED+ECB hæver styringsrenterne næste gang i kombination med god økonomi, konverterer vi til fast rente. Efterfølgende vil der gå ca. 50-60 år, før vi igen oplever tilsvarende lave renter (Kondratieff teorien). HUSK, vi oplever kun én gang i vores menneskealder en realkreditrente på 30 års løbetid under 4%. Det skal udnyttes inden næste optur kommer.

Aktiemarkedet:

Aktiemarkedet er én af de 10 ledende indikatorer, SP500. Når de ledende indikatorer går under ligevægt, falder aktiemarkedet. Det er uden undtagelse tilbage i tiden. Faldet ligger dog mellem 8-80%, som er modellens svaghed. Men enkelte gange, falder SP500 med fra topzonen (som sker nu) i de ledende indikatorer. Derfor skal aktiemarkedet nu have et vågent øje og teknisk vil jeg mene, at et nedadgående brud på 12 måneders snit, skal respekteres.

Bidragssatser og rentemarginaler

Vi har lavet PowerPoint omkring dette emne. Det skyldes, at vi oplever, at landbruget bliver "straffet" hårdere som øvrige (husholdninger, ejendomme mv.) i forhold til renteforhøjelser og bidragsforhøjelser. Det skyldes formentligt at de teoretiske modeller bagved estimerer alt for høje forventninger på misvedligeholdelse på landbugssengementer. Men det konstaterede tab viser endnu ikke højere tab ved landbruget i forhold til f.eks. husholdningerne. Endvidere fylder landbruget ikke mere end 10-12% af det totale udlån, både ved pengeinstitutterne og realkreditsektoren. I medierne opleves det dog lidt modsat, hvor det fremgår at landbrugets tynger bankerne, det er ikke korrekt, når de samlede landbrugsengagement ikke er større.

God fornøjelse med læsningen!!!!

Hilsen Rødekro1/11 2012 02:22 Hjulmand 261796Først og fremmest tak for en grundig update.

Jeg tillader mig at knytte et par kommentarer til updaten.

Renten:
Jeg er helt enig i analysen. Selv om det er underforstået, så bør det understreges at F1 - F3 har en usædvanlig lav rente. Langt hovedparten af disse låntagere vil, ved en omlægning til fast rente, opleve mere end en fordobling af deres rentebyrde. Hvis de så tilmed har afdragsfrihed, så vi de opleve en fordobling af boligudgiften. Det er helt naturligt at man betænker sig ved at øge sin udgiftsbyrde, alt imens man kan se på, at F1 renten er ekstrem lav.

Men der er ingen vej udenom. Forudsætningen for den lav fast rente er, at renteniveauet generelt er lavt. Hvis man venter for længe med at konverterer, f.eks. til F1 når op på 2,5 - 3,0 %, så kan det meget nemt være for sent, til at få et 4 % obl. Lån.

Pas på med at vente for længe. Konverter hellere et år for tidligt, end et år for sent.

Aktier:
SP500s drop ned mod 12 mdr. snit, er kendetegnende for dette indeks. Man ser det flere gange i perioden 03-10, og nu et par gange i år. Man kan med god effekt bruge en signalgiver, i form af Momentum eller MACD.

Enig i at et brud ned bør respekteres, men da kun hvad angår SP500 aktier. Det vil være helt forkert, at fare ud af alle markederne, blot fordi SP500 siger salg. F.eks. fik C20 S1 et kvartal før SP500, i 2011. Omvendt fik SP 500 K1 ved årsskiftet, hvor Euronext 100 først fik K1 medio 12, og havde pæne kurstab i den periode. Vi har lige nu K5, Kina har K2 og Japan er i Bear-marked. Hensynet til brancherne bør også respekteres, også internt i SP500.

Aktiekurser er som bekendt et udtryk for forventninger til fremtiden, så der er fin overensstemmelse med konjunkturprognosen og den tekniske prognose. Forventelig S1 omkring nytår 2014 og Bear-marked i 4-5 kvartaler. K1 primo 2015, i lyset af en aftagende finanskrise og i forventning om snarlig opsving.

Bidragssatser og rentemarginaler:
Det er ufatteligt at landbruget skal straffes i den grad. Forventningerne til mislighold skal sættes i forhold til de renter branchen udsættes for og udviklingen er selvforstærkende. Hvis bankerne havde holdt deres renteniveau i ro, så ville de ikke skulle afskrive i sådan grad som nu.

Igen, tak for update.
HjulmandTRÅDOVERSIGT