Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Oversigt

Kancera AB


Ett svenskt biotechbolag med banbrytande framsteg i sin forskning!

Noterat på Nasdaq OMX First North

Kancera har sedan 2010 lagt fokus om sin forskning av världsunika småmolekylära Ror1 hämmare (KAN0439834) som sin första läkemedelskandidat i portföljen.


Triggers:

* Träffa avtal med MID/BIG Pharma gällande Ror1- projektet och läkemedelskandidaten
KAN0439834.

* Ekonomiskt kassaflöde genom samarbetsavtal- upfront samt milestonebetalning.

* Färdigställa en första läkemedelskandidat gällande PFKFB3- projektet under 2015.

* Färdigställa en första läkemedelskandidat gällande Ror1- vaccin- projektet under 2015.

* Uppdatering gällande patenterad mekanism i HDAC6- projektet under 2015.

* Färdigställa en första läkemedelskandidat gällande HDAC6- projektet 2016.


UBS ltd köpte nyligen 4,7% av bolaget.


Kancera har en mycket stabil patentportfölj, en enormt stark och kompetent ledning samt en mycket låg burnrate vilket gör bolaget väldigt attraktivt!

Kancera för kontinuerlig diskussion med ~40 Big/Mid pharmabolag.
Kanceras ROR-hämmare som uppvisar en ökad effektivitet mot cancerceller i jämförelse med de nyaste läkemedlen mot cancer som Ibrutinib och Idelalisib.

Fler stora affärer genomförs i pre-klinisk än i klinisk fas, vilket matchar fint med Kanceras affärside':

* J&J hands over $75M payout as FDA countdown begins for Ibrutinib.
$75 million milestone payment and bringing its cash tally to $425 million.

http://www.fiercebiotech.com/story/jj-hands-over-75m-..

* Celgene spends $100M for option to buy myeloma drug developer Acetylon. It would then pay Acetylon shareholders up to $250 million in regulatory milestones and up to $850 million based on sales of drugs from the startup.

http://www.fiercebiotech.com/story/celgene-spends-100..


Kort om den finansiella biten:

Kassan räcker med nuvarande burnrate minst 2015 ut.

* Rörelseresultatet för 2014 uppgick till -15,2 Mkr varav fjärde kvartalet utgjorde -4,1 Mkr

* Eget kapital uppgick per den 31 december 2014 till 27,5 Mkr eller 0,28 kr per aktie.

* Soliditeten uppgick per den 31 december 2014 till 76 procent.

* Likvida medel uppgick den 31 december 2014 till 23,0 Mkr.


Vid en aktieträff i Avesta får Vd:n frågan - Vad gör ni när pengarna tar slut?

Vd:n - "Vi har vänt oss till aktieägarna hittills, så har det varit. Men vi har ju andra planer.
Vi ska skapa intäkter som kommer aktieägarna till godo"
Detta fångades på film, av privatperson 55.20 minuter in i filmen http://youtu.be/v9AIy9swZtM


Ror-projektet:


* Kanceras småmolekylära ROR hämmare ger högre effekt och selektivitet vid en lägre koncentration av substansen gentemot konkurrenterna.

* Resultaten visar att antalet mänskliga leukemiceller och ROR-bärande celler har minskats med cirka 75% efter sju dagars daglig peroral behandling.

* Diskussioner med tänkbara kommersiella partners initieras under 2014/15.

* Resultaten pekar mot att Kanceras ROR-hämmande läkemedel kan få en tydlig plats i behandling av svårt cancersjuka patienter.


Skillnaden mellan småmolekyl och antikropp?

Det är bekräftat att Ror1 befinner sig både utanpå men också inuti tumör.
Antikropp- hämmar Ror1 utanpå tumör.

Småmolekyl- hämmar Ror1 utanpå samt inuti tumör. (får cancercell att begå destruktivt självmord).

Till skillnad från antikropp är småmolekyl mer kostnadseffektivt att producera, kan även verka mer potent samt nå högre selektivitet.


Produktutvecklingen i ROR-projektet har under det fjärde kvartalet 2014 levererat KAN0439834 som första läkemedelskandidat vilken har potential att slå mot såväl svårbehandlade solida cancerformer (enligt laboratoriestudier) som blodcancer (enligt genomförda djurstudier).

Resultaten visar att antalet mänskliga leukemiceller och ROR-bärande celler har minskats med cirka 75% efter sju dagars daglig peroral behandling med 40 mg/kg av KAN0439834.
Stor tilltro finns även att effekten ska kunna ökas ytterligare. Tester för att påvisa ett ännu bättre resultat fortlöper. Man undersöker även hurvida substansen slår mot flera cancerformer.

Toleransstudier visar att mjältens friska celler inte påverkas av behandling med KAN0439834 vid använd dos vilket understödjer att effekten av denna substans huvudsakligen är riktad mot cancerceller.

Den mängd KAN0439834 som har använts i studierna har tillverkats av Kancera med hög nivå av renhet på ett sätt som med fortsatt processutveckling sannolikt skulle kunna anpassas till en kommersiell produktion.

Det innebär att även inledande diskussioner med tänkbara kommersiella partners initieras under 2014.
En jämförande studie har gjorts med fyra framgångsrika läkemedel (Dasatinib, Gefitinib, Sorafinib, Sunitinib) i syfte att pröva ROR hämmares konkurrenskraft.

Resultaten visar att dessa fyra läkemedel inte har förmåga att effektivt släcka ut ROR1 eller att lika selektivt som ROR hämmare döda cancerceller från leukemipatienter.
De konkurrerande kinashämmarna uppnådde maximalt ca 15-50 % dödande effekt på cancercellerna vid en koncentration av ca 5 μM medan Kanceras ROR hämmare gav högre effekt vid en lägre koncentration (70 % dödande av cancerceller vid ca 3 μM).

Kancera nya ROR-hämmare som uppvisar en ökad effektivitet mot cancerceller vilket ytterligare stärker möjligheten att skapa ett effektivt läkemedel med förbättrad effektprofil i jämförelse med de nyaste läkemedlen mot cancer som Ibrutinib och Idelalisib.

Resultat visade att bolagets ROR hämmande småmolekyl KAN0439834 är mer potent än tidigare antagits då den redan efter 15 minuter vid en låg koncentration (vid 25 nM) inaktiverar ROR1 och (vid 300 nM) dödar cancerceller från patienter med leukemi. Kancera rapporterade även att laboratoriestudier visade att det räcker att hämma ROR1 under sex timmar för att cancerceller skall fullfölja en självdestruktion efter 24 timmar.


HDAC6-Projektet


Kancera rapporterar att en utredning av verkningsmekanismen för bolagets patentsökta HDAC6 hämmare har påvisat en unik effektprofil som kan stärka projektets konkurrenskraft.

Kancera meddelade att utvecklingen av HDAC6 hämmarna framskrider snabbare än tidigare beräknat under det andra kvartalet.
HDAC6 hämmare utvecklats som är mer potenta och mer selektiva in vitro mot cancerceller än Acetylons ACY-1215 och dessutom bättre tolererade av friska blodceller från människa.

I ett första steg utvärderades Kanceras substanser i en toxikologisk undersökning in vitro mot cirka 50 kända riskfaktorer.
Kanceras HDAC6 hämmare visade i denna undersökning en anmärkningsvärt hög nivå av selektivitet då ingen signifikant påverkan kunde visas mot någon av dessa riskfaktorer.

Efter tredje kvartalets utgång har nya HDAC6 hämmare tagits fram som uppvisar en cirka 10 gånger ökad potens att döda tumörceller från multipel myelom jämfört med Kanceras tidigare HDAC6 hämmare.


Ror-vaccin: Val av läkemedelskandidat under 2015.


Forskning om ROR resulterade i upptäckter av områden på ROR-molekylen som är viktiga för dess funktion och som lämpar sig för utveckling av ett effektivt vaccin. Kancera tog dessa upptäckter vidare för att utveckla en patentskyddad produkt för profylaktisk behandling som förbättrar situationen för patienter med en cancersjukdom som är känd för att ge återfall.

Utvecklingen av denna produkt accelereras med hjälp av Kanceras existerande kunskaper om ROR och det nära samarbetet med Professor Håkan Mellstedt, vid Karolinska institutet, som är en internationellt erkänd expert inom utveckling av vaccin mot cancer.

Principen för behandling med ROR vaccin stöds även av en preklinisk studie publicerad av Professor Thomas Kipps vid University of California, San Diego.

Resultat från en första vaccinationsstudie visade att ett par av bolagets vaccinkandidater mot ROR1 lär immunsystemet i råtta och kanin att känna igen viktiga delar av ROR1 och efter 24 timmar döda cancerceller från patienter samtidigt som blodceller från friska försökspersoner inte påverkas under samma period. Resultaten visar att Kanceras vaccinprojekt gör framsteg enligt plan.


Presentationer av Kancera:


04 FEBRUARI 2014
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/..

04 SEPTEMBER 2014
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/..

18 DECEMBER 2014
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/..

Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer.
Bolaget har en stark och mycket kompetent ledning med stora aktieinnehav.

http://www.kancera.com/sv/Om-oss/Ledning/
Thomas Olin VD 1 667 155 aktier

http://www.kancera.com/sv/Om-oss/Styrelse/
Erik Nerpin 1 045 000 aktier
Håkan Mellstedt 1 752 000 aktier

Ytterligare projekt:
PFKFB-hämmare - Bryter ner cancerns energitillförsel:
http://www.kancera.com/sv/Affarsomraden/PKFB3/

Antiprasitprojektet:
http://www.kancera.com/sv/Affarsomraden/Epigenetisk-l..


Länkar:


http://www.kancera.com/sv/Om-oss/Patentportfolj/

http://www.kancera.com/sv/Press/Pressmeddelanden/Pres..

http://www.kancera.com/sv/Press/Pressmeddelanden/Pres..

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/29/BE/..

BIO Europe Spring 2015, Kancera, Kancera AB Biotech
5/3 2015 17:12 Helge Larsen/PI-redaktør 171768Fantastisk indlæg Christian. Jeg læser videre på casen de kommende dage. Ser meget spændende ud.6/3 2015 17:51 Christian80 271792Tackar Helge!

Jag är investerad i bolaget och dom har levererat väldigt fina resultat!

Det tycker jag absolut att du ska göra! Kancera har många potenta triggers under 2015.

Trevlig helg!8/3 2015 20:10 Noreg 271817Spännande bolag med flera triggers i närtid.
Ett samarbetsavtal med Big/ Midpharma kan landa på en upfront om 70-120 miljoner dollar. Vid uppköp (vilket jag finner troligt ser vi 800- 2 miljarder dollar.

Motivering till uppköp är att hela kanceras produktportfölj är kompatibel med varandra- vilket gör det mer förmånligt att köpa upp helt.

Kancera har bevisat världsledande och världsunika resultat i potens och selektivitet i flera projekt i portföljen.
19/3 2015 17:50 Christian80 171930Mycket intressant!

Webcast - Presentation den 10 mars vid BIO-Europe Spring® 2015 av Kanceras ROR-hämmare:

http://www.partnering360.com/company/public-showroom/..TRÅDOVERSIGT