Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

analyse af Protector Forsikring


72705 gwal 6/7 2015 11:48
Oversigt

Virksomhed: Protector Forsikring
Branche: Forsikring
Børs: Norge

Hvorfor branchen?
Forsikringsbranchen har nogle specielle egenskaber der gør, at jeg er specielt tiltrukket denne branche.

For det første, er det en sjælden branche, hvor kapital kan rejses til investeringsbrug, uden at det koster nogen rente. Retfærdigvis skal det dog nævnes, at bank branchen er tæt herpå i disse år, med indlånsrenter nær 0. Grunden til, at dette lader sig gøre, er at der gennemsnitligt varer noget tid, fra en person betaler sin første præmie til forsikringsselskabet, og til den første tilbagebetaling finder sted. I denne periode kan de betalte præmie penge således ligge og trække en eller anden form for relativ sikker rente/udbytte (primært benyttes obligationer).

For det andet har branchen, i alt falde her i norden, en form for indbyrdes forståelse rent prismæssigt. Der eksisterer ikke nogen udpræget priskrig, hvor de største og mest omkostningseffektive tilbyder de laveste priser og tager alle kunderne. Nærmere tværtimod. Eksempelvis er de største udbydere i Danmark Tryg og Topdanmark - som også er to af de dyreste at forsikre sig hos.

For det tredje har branchen som helhed en evne til at nyde godt af dårlige tider. Dårlige tider her ment som år, hvor der er mange erstatningssager, og dermed dårlig indtjening. Da denne slags påvirker alle udbydere, sætter de blot alle prisen op, og fremtidige år med færre erstatningssager giver pludselig forøget overskud. Priserne bliver nemlig sjældent sat ned igen.

Desuden er det en branche, hvor det er forholdsvis ubesværligt at overføre omkostningsstigninger, som følge af inflation, til kunden. Og uanset hvor godt eller dårligt samfundet klarer sig, så vil vi have vores forsikringer.
Noget af dette kan også læses i en artikel på børsen som jeg så her til morgen:
http://borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/306419/forsikringsselskaber_holder_fest_-_men_er_du_inviteret.html


Hvorfor Protector forsikring?

- Pris i forhold til indtjening og forventet indtjening.
P/E værdien ligger i samme niveau som de andre større selskaber. Lige i omegnen af 15, i forhold til 2014 indtjening. Dette gør sig også gældende for f.eks. Tryg, Topdanmark og Sampo. Det der gør Protector attraktiv i denne sammenhæng er deres opjustering efter Q1 i år. Her opjusterede de årets forventning til 600 mio. Med en markedsværdi på ca. 6 mia. så giver det en forventet 2015 p/e på kun 10. Bemærk at aktien ikke er dyrere end de andre selskaber, til trods for en højere forventet vækst (ca. 20% forventet i år). Der er således begrænset med downside, men god upside her - selv hvis væksten ikke nås, har man ikke betalt for meget sammenlignet med andre i branchen. Det kan også bemærkes at driftsresultatet steg med 17% sidste år og resultat pr. aktie med ca. 33%. Desuden steg q1 2015 eps. med ca. 45% i forhold til q1 2014.

Det kan dog argumenteres, at hvis der kun kommer lav vækst i 2015, så betaler man rent faktisk for meget for Protector i forhold til de nævnte konkurrenter. Grundet fordele ved størrelse, som stordriftsfordele og brand værdi, så burde disse større selskaber være lidt billigere end Protector som er relativt lille endnu. Dette er et fair nok argument, som burde tages med i en eventuel overvejelse om Protectors værdi. Herved vil man altså betale en mindre præmie for muligheden for forøget vækst - en præmie som jeg mener er det værd, da jeg ikke kan tro på de selv rammer så langt ved siden af vækstmålet efter sidste år og opjusteringen efter q1, at væksten kommer ned på niveau med dem der kun har lavt til midt et cifret vækst.

- Combined ratio.
Protector har en af de laveste combined ratios i norden med 84,5 i 2014 (85,3 - 86,7 i 2011 - 2013).

- Omkostningsprocenten faldt fra 8,8% i 2013 til 7,6% i 2014 (7,5% i q1 2015) og holdes dermed på omkring det halve af de større konkurrenter (Tryg forventer eksempelvis at holde sig under 15% for 2015). Lavere omkostninger er en rigtig god ting for et mindre selskab, da det gør der kan konkurreres på prisen, så der kan komme vækst. Og så gør det naturligvis at overskuddet kan blive større.

- Markedsposition.
Selv om Protector er ret lille i forhold til så mange andre forsikringsudbydere, så har selskabet en ret stor markedsandel indenfor bestemte segmenter. Bl.a. 50% af ejerskifteforsikringer i Norge og en stærk position som samlet markedsleder inden for den kommunale sektor i Danmark/Sverige/Norge (nummer 2 i hvert af landende separat dog). Desuden gør selskabet sig ikke i livsforsikringer, hvilket kan ses som et plus, da denne del af forsikringsmarkedet er ekstremt svær at skabe en "moat" omkring. Morningstar påpeger ofte denne mangel i livsforsikringsbranchen i forbindelse med analyser af forsikringsselskaber.

- Finansiel situation.
Solvensmargin på 296% (skal være 250%), kapitaldækning på 18% (krav på 8%), kontant beholdning på 657 mio. (over 10% af markedsværdien) og lav gæld med finansielle forpligtigelser på 600 mio., hvilket er lavere end den kontante beholdning og de finansielle ejendele er mere end 8 gange så høje. Gæld ser således ikke ud til at være noget problem, ej heller kapitalbeholdning til udbetaling af eventuelt uventede store omkostninger. Herved ser udbyttet på lige knap 3% (2 kroner for 2014) også ud til at være fint sikret.

- Insider ejerskab.
Pr 31/12 2014 var 17% af Protectors aktier ejet af insidere og nærtstående hertil. God motivation for ledelsen til at handle hensigtsmæssigt og langsigtet.


Hvorfor ikke Protector forsikring?

- En skuffende vækst kan gå ud over aktiekursen på kort - medium sigt.

- Ekspansion til UK kan gå galt. Selv om Protector ser ud til at have fint styr på forretningsmodellen efter flere ekspansioner til de forskellige skandinaviske lande, så er UK en lidt større sag og et nyt marked. Det indebærer et risikoelement, da en fejlslagen ekspansion kan blive meget dyr. Desuden spreder det den krævede opmærksomhed yderligere, på et tidspunkt, hvor de allerede eksisterede markeder kræver så meget opmærksomhed som muligt, grundet den store vækst her.

- Manglende komplet dækning. Uden f.eks. liveforsikring kan Protector ikke tilbyde "hele forsikringspakken" som nogle konkurrenter kan.


Øvrigt.

- Opmærksomme læsere har nok lagt mærke til, at jeg ikke inkluderede ekspansionen til UK, som et argument for at købe Protector, men kun imod. Dette er fordi jeg ikke ønsker at betale nogen større præmie eller tillægge virksomheden nogen større værdi herfor indtil videre. Protector har ikke vist deres evner udenfor Skandinavien endnu og dette bliver derfor lidt en prøve, og det i et ret stort land. Risikoelementet heri opvejer en eventuel vækstmæssig værdi, jeg kunne finde på at tillægge. Om noget kunne jeg argumentere for, at der burde eksistere lidt af en rabat for at man skulle være villig til at påtage sig risikoen for en fejlslagen ekspansion - hvilket da også kan være markedet har gjort jævnfør den relativt lave prissætning på aktien.
Det sagt, så indebærer denne ekspansion muligheden for fantastisk fremtidig vækst og indtjening. Ved en succesfuld entre på UK markedet, vil Protector være betragteligt underpriset som det er nu. Dermed indebærer aktien unægtelig, at man sætter sin lid til ledelsens evner, mere end ved så mange andre forsikringsselskaber. Hvis man ikke mener, de fortjener en sådan tillid, kan det godt være, at man skal holde sig væk.

- Jeg har ikke foretaget så mange dybere analyser af forsikringsselskaber endnu. Hvis nogen af jer har noget viden om mangler eller fejl håber jeg at i vil påpege det, således at jeg kan forbedre mine analytiske egenskaber i fremtiden.10/7 2015 07:10 TeamGarlic 072717Hej Michael
En flot og grundig gennemgang af Protector. Helt enig i, at UK kan blive afgørende for den videre udvikling i kurserne.
Jeg filosoferer lidt over forsikringsselskabernes placering i konjunkturforløbet. Jeg husker, at finansindtægter plejer at være en stor del deres indtjening. Med det nuværende renteniveau må de have det svært. Hvis jeg husker de løbende regnskaber korrekt, så ser vi forholdsvis lave combined ratios. Derfor undrer deres prissætning mig en smule, da de burde være udsat for mere konkurrence. Den høje prissætning skyldes måske udbytte-betaling.

Jeg ville typisk tænke forsikringsselskaber, som attraktive i en lavkonjunktur og særligt efter kriser, da de bedre kan prissætte forsikringer. Warren Buffett har gjort en del i forsikringsselskaber.

Tilbage til din analyse: interessant og meget læseværdigt.
God sommer.10/7 2015 08:08 gwal 272718finansindtægter er en god portion af indtægterne, og ja, de lave renteniveauer burde gøre det svært, da størstedelen af kapitalen netop er placeret i obligationer. nogle af dem påtager sig så større risiko her, hvor Allianz for et par år siden var et godt eksempel, med stor eksponering mod græske statsobligationer (ved ikke om de stadig har det). i regnskaberne for forsikringsselskaber taler de stort set alle også om presset og faldende indtjening på finanssiden. alligevel lykkedes det selskaberne generelt at tjene mere og mere - hvilket kunne lede til en tanke om hvorvidt indtjeningen i branchen brager op på et tidspunkt når renteniveauet er tilbage til et mere normalt niveau. men så længe markederne var faldende kunne selskaberne også hive lidt ekstra hjem på de stigende kurser. på vejen op af rentestigen bliver det jo så omvendt.

der eksisterer ret generelt temmelig lave combined ratios. og ja, jeg er helt enig i, at der burde eksistere mere konkurrence. hvorfor i alverden der ikke gør det er et godt spørgsmål. der er tydeligvis plads og mulighed. måske det er for svært at kæmpe sig igennem den malplacerede kundeloyalitet? ved det ikke.

er ganske sikker på udbyttebetalingen i branchen påvirker kursen ret betydeligt, og for de bedste af dem, må dette have en modsat effekt når renterne stiger. tryg, sampo og topdanmark (tilbagekøb) tiltrækker f.eks. alle mange investorer (og spekulanter) baseret på deres hhv udbytte og tilbagekøb. noget der ganske givet må sættes en dæmper for hvis renten stiger med et par procent.

og jeg er helt enig, i at forsikringsselskaber er gode i en lavkonjuktur. uanset konjukturen vil folk have deres forsikringer.TRÅDOVERSIGT