Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Q&A med Genmab A/S, 26 August Kl. 16:30 Læs mere her
      

Carnegie anmeldt for kursmanipulation


73835 Helge Larsen/PI-redaktør 10/12 2015 16:31
5
Oversigt

Carnegies seneste analyse med en overraskende nedjustering af Fingerprint Cards har fået skribenten "monteramita" fra Anvanzas forum til at foretage en anmeldelse til den svenske finansinspektion for kursmanipulation og utilbørlig markedspåvirkning:
"Anmälan om misstänkt kursmanipulation och otillbörlig marknadspåverkan

Angående Carnegies uppdaterade riktkurser avseende aktien Fingerprint Cards B


Carnegie har som enda bank eller finanshus haft en regelrätt bevakning av bolaget Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista, sedan tidigare i år. Efter en initial analys sattes rekommendationen köp med riktkurs 350 kr. Aktien stod då i strax över 200 kr. Under de senaste månaderna har Carnegie justerat upp sin riktkurs ett par gånger. Först från 350 kr till 530 kr, och häromdagen från 530 kr till 680 kr.

Riktkursen 530 kr motiverades med att 390 kr avsåg bolagets verksamhet inom segmentet smartphones medan 140 kr avsåg bolagets verksamhet inom segmentet smarta kort (kreditkort, passerkort m.m.). När riktkursen tidigare i veckan justerades upp till 680 kr angavs inte hur stor del av uppjusteringen som avsåg segmentet smartphones respektive hur stor del som avsåg segmentet smarta kort. Oavsett fördelningen så framgick det tydligt av uppdateringen av riktkursen att Carnegie rekommenderade sina kunder att köpa aktien inför den prognos avseende nästa års (2016) omsättning som Fingerprint Cards skulle komma att lämna den 2015-12-09, kl. 13:00. Carnegie hade i sin senaste analys uppskattat att prognosen skulle sättas till ett intervall om 6-7 miljarder sek, och detta skulle alltså enligt banken motivera en riktkurs på 680 kr.

När prognosen sedan hade släppts den 2015-12-09 så satte bolaget ett intervall om 6,5-8,5 miljarder sek i omsättning för nästa år. Detta var alltså högre än vad Carnegie hade räknat med, vilket de bekräftade i en kommentar och menade att Fingerprint Cards prognos var klart högre än deras estimat. Detta menade Carnegie skulle föranleda att de skulle räkna upp det förväntade rörelseresultatet med ca: en miljard sek.

Innan prognosen offentliggjordes hade Carnegie spått ett resultat om ca: 23 kr per aktie för Fingerprint Cards B under 2016, och efter att de tagit del av prognosen så justerade de omedelbart upp sitt estimat från ca: 23 kr i vinst per aktie 2016 till mellan 42-47 kr i vinst per aktie. Det är alltså fråga om en dubblering av deras förväntade resultat, och en mycket kraftigare tillväxt än vad Carnegie hade räknat med. Utgår man ifrån att Carnegie hade räknat med omkring 10-12 kr i vinst per aktie 2015 så innebär Fingerprint Cards prognos att Carnegie har justerat upp sin förväntade vinsttillväxt från 2015 till 2016 från att vara ca: 100 % till att uppgå till omkring 200 %.

En kraftigt uppjusterad prognostiserad vinst, tillsammans med en kraftigt uppjusterad prognostiserad tillväxt, borde enligt alla rimlighetens regler föranleda en värdering uppgående till en högre multipel (dvs. ett högre P/E-tal). Det som är så besynnerligt med Carnegies bevakning av Fingerprint Cards är att de idag, 2015-12-10, dagen efter sin uppjustering av prognostiserad vinst, sänker sin rekommendation från köp till behåll, och justerar ned riktkursen från 680 kr till 570 kr.

Den nedjusterade riktkursen har motiverats med att marknadssegmentet för smarta kort kommer att dröja till 2018 innan det blir väsentligt samt att Carnegie nu ser en ökad konkurrens. En högre vinst och en högre tillväxt skvallrar emellertid inte om en högre konkurrens. Fingerprint Cards har estimerat att de kommer att ha 45 % av värdet av sin adresserbara marknad under 2015, och att motsvarande siffror för 2016 kommer att vara 50-70 %. Det skvallrar inte om en ökad konkurrens.

Oavsett eventuellt ökad konkurrens är det inte någon nyhet, utan det har varit känt länge för såväl Fingerprint Cards som för Carnegie och för marknaden i stort att det finns, och kommer att finnas, konkurrens. Dessa luddiga kommentarer varken förklarar eller försvarar Carnegies kraftigt nedjusterade riktkurs, särskilt inte mot bakgrund av den kraftigt ökande vinsten och vinsttillväxten.

För att gå in på siffrorna kan vi konstatera att riktkursen på 530 kr avsåg 390 kr för smartphones och 140 kr för smarta kort. När riktkursen justerades upp till 680 kr bör uppjusteringen på 150 kr ha avsett såväl smartphones som smarta kort. Oavsett fördelningen så går inte Carnegies nedjusterade riktkurs ihop.


Exempel 1.
Av uppjusteringen på 150 kr avsåg 120 kr smartphones och 30 kr smarta kort.

Det innebär att riktkursen på 680 kr avsåg 510 kr för smartphones och 170 kr för smarta kort.
Carnegie hade inför prognosen estimerat en vinst per aktie om ca: 23 kr för 2016. Denna bör då rimligtvis ha fördelat sig genom ca: 19 kr i vinst per aktie avseende smartphones och 4 kr i vinst per aktie avseende smarta kort. En högre värderingsmultipel har givetvis används för segmentet för smarta kort, eftersom tillväxten där de kommande åren ska vara ännu kraftigare än inom segmentet för smartphones (där en stor del av tillväxten redan har skett).

Detta innebär ett P/E-tal på ca: 27 för segmentet smartphones (510 / 19 = 26,84).
Det innebär också ett P/E-tal på 42,5 för smarta kort (170 / 4 = 42,50).


Exempel 2.
Av uppjusteringen på 150 kr avsåg 30 kr smartphones och 120 kr smarta kort.

Det innebär att riktkursen på 680 kr avsåg 420 kr för smartphones och 260 kr för smarta kort.
Med denna fördelning är det rimligt att Carnegie såg en något större vinst för segmentet smarta kort än i exempel 1, och att även värderingsmultipeln sätts ännu högre då tillväxten förväntas komma igång ordentligt och vara explosiv de kommande åren. Om vi utgår ifrån att 18 kr i vinst per aktie har avsett segmentet smartphones och 5 kr segmentet smarta kort ger det följande siffror.

P/E 23 avseende smartphones (420 / 18 = 23,33).
P/E 52 avseende smarta kort (260 / 5 = 52).


Exempel 3

Av uppjusteringen på 150 kr avsåg 75 kr smartphones och 75 kr smarta kort.

Det innebär att riktkursen på 680 kr avsåg 465 kr för smartphones och 215 kr för smarta kort.
Om vi även i detta exempel utgår ifrån 19 kr i vinst per aktie 2016 avseende smartphones och 4 kr i vinst per aktie 2016 avseende smarta kort så får vi följande siffror.

P/E 24,5 avseende smartphones (465 / 19 = 24,47).
P/E 53,75 avseende smarta kort (215 / 4 = 53,75).


En genomgång av de olika möjliga fördelningarna för de olika segmentet avseende riktkursen på 680 kr så kan vi sammanfattningsvis konstatera att Carnegie har räknat med ett P/E-tal på 23-27 för segmentet smartphones. Detta med en vinsttillväxt på något under, eller omkring, 100 % från 2015 till 2016. När nu vinsttillväxten väntas bli närmare 200 %, Carnegie spår ju numera en vinst per aktie på 42-47 kr för Fingerprint Cards under 2016, och med beaktande av att denna verkar komma nästan uteslutande från smartphones eftersom Carnegie nu räknar med att segmentet smarta kort inte ger något betydande tillskott under 2016, bör värderingsmultipeln givetvis höjas för segmentet smartphones. En värdering på mindre än P/E 25 enligt den nya uppskattade vinsten förefaller ytterst märklig och oförklarlig.

25 (P/E) x 42-47 kr = 1 050-1 175 kr.

Om vi utgår ifrån att Carnegie möjligen inte har dragit av bolagsskatt från sina siffror (42-47 kr) så innebär det ändå ett resultat efter skatt på minst 35 kr som Carnegie numera uppskattar för Fingerprint Cards avseende 2016, av vilket i princip allt bedöms komma från segmentet smartphones.

25 (P/E) x 35 kr = 875 kr.

Även om vi sänker värderingsmultipeln, trots att det helt saknas anledning till det, till 20, så ger det följande resultat.

20 (P/E) x 35 kr = 700 kr.

Enligt all logik borde Carnegies riktkurs numera vara åtminstone 800, men antagligen uppemot 900 kr, enbart från segmentet smartphones. Därtill kan de knappast värdera segmentet smarta kort till 0 kr idag, ett segment som om 2-3 år bedöms vara lika stort som segmentet smartphones är nästa år (värde ca: 35 kr i vinst per aktie).

Det kan helt enkelt inte förklaras hur riktkursen har sänkts till 570 kr. Även om riktkursen numera endast skulle anses avse segmentet smartphones, och 0 kr avseende segmentet smarta kort, så är det en kraftigt nedjusterad riktkurs helt utan anledning. Detta innebär att det finns anledning att utreda om det har varit fråga om en misstänkt kursmanipulation eller en otillbörlig marknadspåverkan, då Carnegies nya riktkurs som lämnades idag (den 2015-12-10) fick kraftiga effekter på aktiekursen i Fingerprint Cards B, som sjönk från 610 kr till 510 kr (utan några andra nyheter).

Det ska särskilt beaktas att det finns ett antal hedgefonder och andra aktörer som har blankat miljontals aktier i Fingerprint Cards B, och detta kan möjligen ha något samband med Carnegies oförklarliga nedjustering av sin riktkurs på aktien. Det finns anledning för Finansinspektionen att utreda detta närmare.
Edit: hade råkat skriva att Carnegie ändrade rekommendationen från köp till sälj, har nu justerat det till att de ändrade från köp till behåll. Sorry för skrivfelet".
Redigerades I dag 14:0410/12 2015 16:59 Hya 173836FINGERPRINT CARDS: ÖKADE BLANKNINGSPOSITIONER

15:55
STOCKHOLM (Direkt) Blankningarna i Fingerprint Cards har ökat. Enligt torsdagens lista från Finansinspektionen har Coatue Management ökat sin blankningsposition till 2,25 procent av aktierna, upp från 1,86 procent.

Maplelane Capital har i sin tur ökat till 0,71 procent, upp från 0,54 procent.

Sedan tidigare ligger även SRS Investment på blankningslistan med 0,98 procent, en blankningsposition som var ny på onsdagens lista.Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt11/12 2015 02:05 mlama 173838Fint at han anmelder. Carnegies logik hænger ikke sammen i forhold til deres tidligere argumenter. Faktisk er det så underligt at man bør mistænke falsk trav.

I det hele taget kan jeg ikke mindes et forløb som har været så mangefaceteret fascinerende på børsen før. Jeg er selv yderst skeptisk til en række ting omkring virksomheden gennem tiden, men er ikke tilstrækkelig indsat til at jeg vover at shorte, og jeg håber at alle I som er i lang når i mål. 40 mia kr spredt ud over Norden er en fremragende ting.11/12 2015 08:54 Helge Larsen/PI-redaktør 373839FING: Analyse af Carnegies analyse.

Sakset fra Avanza Forum,. Skribenten er "Damine" d. 10. december 2015:

"Först och främst ursäkta om detta blir upprepning av vad som skrivits under dagen. Har inte kollat igenom de hundratals inlägg som skrivits. Vill varna för att inlägget är ganska långt

Föremål för debatt idag har ju varit Carnegie och deras nya rekommendation. För att alla ska förstå vem som ligger bakom deras analyser så kan man gå in på Carnegies hemsida i Norge https://www.carnegie.se/no/no/about-carnegie/organisa.. Här hittar vi alltså Håvard Nilsson, som började på Carnegie 2013 dvs för två år sedan. Innan detta så läste Håvard på Universitetet. Håvard är alltså kring 25 år gammal och har två hela år bakom sig i denna bransch. Vad har då Carnegie sagt innan:

Den 8:e september tog bolaget upp bevakningen av aktien med analysen Goldfinger. Denna analys hade riktkurs 350 kr. Sedan höjde de till 530, den 6:e november. Sedan höjde de till 680 den 2:a december, och nu idag 10 december så sänker de till 570.

Jag har läst igenom den analys som finns tillgänglig dvs den med riktkurs 350 kr. Jag kan säga så här att jag skulle kunna fullkomligt såga den piece by piece men orkar inte skriva så mycket. Några saker är iaf värda att peka på:

1. De har skattekostnad 2015 och tar hela underskottsavdraget på 2016.
2. De har dock räknat fel på skatten 2016 då de har blandat ihop deferred tax asset med skattemässiga underskott
3. De säger att de räknar med en tillväxt i genomsnitt på 29% för 5 år 2015-2020. Men om vi kollar tillväxten 2015-2016, och 2016-2017 där omsättningsprognos faktiskt finns så blir den genomsnittliga tillväxten vid 0% tillväxt övriga 3 år, 31,5%. Carnegie måste således räkna med negativ tillväxt vilket samtidigt rimmar illa med att de sätter terminalvärdet baserat på en tillväxt på 3%.
4. De räknar med olika antal utestående aktier även fast detta inte tydligt framgår. De räknar iaf med 65 Miljoner aktier från 2016 vilket torde vara rätt.

Ovan är bara några fel. Poängen är iaf att man utgår från en analys som är uppenbart felaktig på flera punkter vilket är helt horribelt.

Sedan skriver man vid prognoshöjningarna som kom senare:

Direkt: Analyshuset Carnegies nya riktkurs på FPC är 530 kronor. Det framgår av ett marknadsbrev på fredagen.

Den tidigare riktkursen låg på 350 kronor, en nivå som aktien passerade den 23 oktober. Banken håller fast vid köprekommendationen.

På torsdagen stängde aktien på 466:50 kronor.

Banken har höjt sina estimat för vinsten per aktie 2015 och 2016 med 25 respektive 12 procent. Den nya riktkursen motsvarar ett p/e-tal på 24 baserat på Carnegies vinstprognos för 2016.

Av riktkursen på 530 kronor hänförs 390 kronor till segmentet konsumentelektronik och resterande 140 kronor till segmentet för smarta kort.

Aktiespararna: Det skriver Carnegie i en uppdatering där köprekommendationen
upprepas och målkursen höjs till 530 från 350 kronor.

Carnegie anser att vinsterna i verksamheten som vänder sig mot
konsumentelektronik är värda 390 kronor per aktie. Möjligheterna att
expandera in i andra vertikaler är dock signifikant.

"Givet den möjligheten, tror vi att aktien fortfarande har utrymme
att stiga, då den uppenbart är lågt värderad jämfört med liknande
teknikbolag som har stora tillväxtmöjligheter", motiverar Carnegie sin
målkurshöjning.

En sådan vertikal är smarta kort, det vill säga integration av
fingeravtrycksläsare i till exempel kreditkort. Banken tror att den
möjligheten är stor, men har inte inkluderat några intäkter därifrån i
sina estimat. Prognosen ligger således på vinst på 21,92 kronor per
aktie 2016 och 25,18 kronor per aktie 2017.

Vad är det de säger?!? De har alltså åsatt smarta kort ett värde på 140 kr men har INTE med några intäkter från detta i sin prognos!!!

Sen kom höjningen till 680 kr. Då skrev man såhär:


Carnegie höjer riktkursen för Fingerprint Cards från 530 till 680 kronor och upprepar samtidigt rekommendationen köp. Det framgår av en analys som är daterad den 2 december.

Banken lyfter i analysen fram sitt köpråd inför den investerardag bolaget kommer att anordna den 9 december. Carnegie tror att biometribolaget kommer att lämna en intäktsprognos om 6-7 miljarder kronor för nästa år och att ledningen kommer att upprepa målet om att hålla bruttomarginalen i intervallet 40-45 procent på lång sikt.

Vidare framgår att Carnegie har höjt sitt estimat för vinst per aktie för 2016 med 5 procent med motivering att fler så kallade design wins är att vänta från Xiaomi.

Carnegies vinstprognoser för Fingerprint Cards inkluderar i nuläget endast verksamheten inom konsumentelektronik, alltså i huvudsak telefoner och surfplattor. Samtidigt menar banken att potentialen för expansion till andra vertikaler är betydande.

"Vi spår en långsiktig potential för vinsten per aktie om 45-50 kronor, i huvudsak drivet av smarta kort", resonerar Carnegie.

OK, ni menar alltså då att vinstprognosen bara innehåller Smartphones mm och ej smarta kort och detta är räknat på 6-7 miljarder i omsättning 2016 men om vi då får anta ganska lika % tillväxt under prognosperioden 5 år som i "Goldfinger". De ser också en EPS på 45-50kr som en långsiktig potential.


Sen kom bomben idag:

"Vi tror att marknaden för smarta kort kommer att materialiseras senare än förväntat, under 2018", är en av motiveringarna till sänkningen.

Investmentbanken tycker också att det även efter onsdagens presentation finns frågetecken kring Fingerprints konkurrensfördel inom smarta kort.

I sammanhanget menar Carnegie att Fingerprint Cards är beroende av nya marknadsvertikaler för att bibehålla tillväxten efter att volymerna för smarta telefoner toppar 2018-2019 och för att försvara nuvarande värdering.

Carnegie pekar även på att konkurrensen hårdnar. Såväl Goodix som Synaptics har tagit nya så kallade "design wins" samtidigt som Qualcomm och Idex enligt Carnegie har minskat avståndet till Fingerprint.

"Dessutom säger Idex och Next Biometrics sig ha bättre lösningar för smarta kort. Det återstår att se", heter det i analysen.


Så nu har man alltså vänt på klacken för att smarta kort först kan förväntas 2018. Sen skriver man också att volymerna för smartphones toppar 2018-2019. Men vänta nu...ni räknade ju med 0% tillväxt eller lägre i den första analysen. Att Lantto säger att adresserbar marknad kommer att var ca 1,5 miljarder enheter 2018 nämns inte (varav ca 1,13 miljarder smartphones).


Detta får mig tänka två saker:

1. Antingen så har Håvard fått bassning av någon högre upp i näringskedjan som nu börjat granska rapporten och blivit ännu mer försiktig.
2. Det finns ett egenintresse att sänka riktkursen

Sammanfattningsvis så fattar jag ingenting. 2 miljarder i vinst efter skatt nästa år ger ett P/E på 17 vid dagens stängningskurs. Denna kan med lätthet dubblas 2017 (motsvarar omsättning ca 14 miljarder med bibehållen marginal) och då har vi P/E på 8. Sen kommer smarta kort 2018. Förvånande minst sagt".TRÅDOVERSIGT