Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

MATAS - Analyse fra Financelab


78401 B.Andersen 27/10 2019 22:04
Oversigt

"Our Investment Panel has analyzed Matas - the leading health and beauty retailer in Denmark. The valuation of the company indicates a substantial upside from the current stock price. Read the analysis on our website":


http://www.financelab.dk/2019/10/27/matas-en-duft-af-..28/10 2019 09:44 Esset 078406Har haft lyst til den længe, er hoppet på idag. Lang28/10 2019 16:26 Kongkurs 278414Bunden ligger omkring 48, så hvis ellers de kan tage at tjene nogle penge, så skulle der vel være basis for en optur. Men det må jo komme an på hvad deres regnskaber siger?
Men niveauet er vel ikke helt tosset. Aktien kører p.t. i en vandret trendkanal, og 50 kr. er tæt ved bunden af den.
Toppen ligger ca. i 70 kr.30/10 2019 08:53 Jeppev 078463Matas er i mine øjne primært interessant fordi de i modsætning til mange andre retailers har taget e-handlen til sig i tide. Det viste de især med deres opkøb af Helsebixen.

Når det så er sagt, så går mere og mere indenfor retail mod at man skal eje hele værdikæden, og der er Matas stadig for afhængig af blot at videresælge andres brands.30/10 2019 09:16 Stroka 178465MATAS - Delårsrapport - 1. halvår 2019/20: Vækst og stabil indtjening

08:13
Selskabsmeddelelse 10 2019/20 INTERN VIDEN
Allerød den 30. oktober 2019

Delrsrapport 1. halvr 2019/20
(1. april 30. september 2019)

Vækst og stabil indtjening

Omsætningen i Matas voksede med 5,8% fra 2. kvartal 2018/19 og indtjening
var DKK 107 mio. før effekt af IFRS 16 (EBITDA før særlige poster), hvilket
svarer til DKK 154 mio. efter IFRS 16.

Indtjeningen var stabil i forhold til samme kvartal ret fr p trods af
fortsat digital oprustning og modernisering af butikkerne, og for 6.
kvartal i træk voksede onlinesalget fra matas.dk med mindst 50% i forhold
til samme kvartal året før. Det momentum vil vi fortsætte med flere
investeringer i det digitale omrde, udtaler administrerende direktr i
Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg, der fortsætter:

Samtidig har fornyelsen af vores butikker taget fart med 15
moderniseringer i år. Matas står friskere i gadebilledet, hvilket kunderne
tager godt imod. Vi ser den mest positive effekt på salg og indtjening, når
vi samtidig udvider, flytter eller sammenlægger butikker, så vi kan tilbyde
kunderne større udvalg og endnu bedre service. Derfor vil vi fremadrettet
prioritere denne type moderniseringer og tilpasninger af butiksnettet, selv
om de tager lngere tid at f p plads..

Som konsekvens af den tilpassede plan for butiksnettet er forventningerne
til CAPEX for 2019/20 snket til DKK 150 170 mio. (tidligere DKK 200
220 mio.).

Samtidig er de finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 for
henholdsvis den samlede omsætning og den underliggende omsætningsvækst
præciseret i lyset af, at væksten i salget i 2. kvartal 2019/20 var mindre
positiv end forventet. Den samlede omsætning ventes at vokse mellem 3,5 og
5,5% (tidligere 3,5 6,5%), mens den underliggende omstning (like for
like) ventes at vokse mellem 0,5 og 1,5% (tidligere 0,5 2,5%). De
effektiviseringstiltag, der i 2. kvartal er gennemført, som en del af
strategien, slår positivt igennem med ca. DKK 25 mio. i regnskabsåret
2019/20, og forventningerne til EBITDA marginen før særlige poster
fastholdes.

Delårsrapporten for 2. kvartal 2019/20 er aflagt inklusiv IFRS 16. Samtidig
er hoved- og nøgletal før effekt af IFRS 16 medtaget for at muliggøre
sammenligning med de samme perioder i 2018/19. Implementeringen af IFRS 16
har primært indvirkning på EBITDA og EBIT samt pengestrømme fra
driftsaktivitet og finansiering. Omsætningen og bruttomargin er upåvirket
af IFRS 16.

Hovedpunkter for 2. kvartal 2019/20

* Omsætningen steg 5,8% fra 2. kvartal 2018/19, mens det underliggende
salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev
drevet af koncernen i såvel 2. kvartal 2019/20 som i 2. kvartal
2018/19, steg 0,3% i kvartalet.
* Omsætningen blev positivt påvirket af én handelsdag mere end i samme
kvartal året før. Den positive kalendereffekt estimeres at have været
0,5% for kvartalet en effekt som dog delvist blev ophævet af en
negativ påvirkning fra en relativt ugunstig fordeling af handelsdage
i kvartalet. Renset herfor er det vurderingen, at det underliggende
salg i koncernen faldt marginalt i kvartalet på baggrund af et fald i
salget af solbeskyttelsesprodukter i forhold til det rekordhøje
niveau sidste år.
* Online-salget via matas.dk steg med 53% i forhold til samme periode
året før, mens det samlede onlinesalg inkl. tilkøbt omsætning fra
Firtal steg 180% og samlet udgjorde 12,0% af kvartalets omsætning mod
4,6% året før.
* Bruttomarginen var 43,5% i forhold til 44,9% i 2. kvartal 2018/19.
Faldet i bruttomarginen var primært drevet af en engangseffekt i
forbindelse med overtagelse af Kosmolet (se note 5 for yderligere
information). Normaliseret for dette var bruttomarginen 44,7%.

Nedenstående kommentarer vedrørende omkostninger og indtjening er baseret
på tal opgjort før IFRS 16.

* I regnskabsårets 2. kvartal blev der som led i strategien gennemført
et effektiviseringsprogram, som sikrede et underliggende fald i
omkostningerne i kvartalet. De positive effekter af programmet vil
fortsætte i 2. halvår 2019/20 og vil samlet set bidrage med ca. DKK
25 mio. i regnskabsåret.
* Med tilgang af omkostninger fra de to tilkøb Firtal og Kosmolet samt
øget aktivitet på matas.dk steg omkostningerne før særlige poster med
DKK 20,1 mio. Samlet var omkostningerne DKK 14,8 mio. højere end
samme kvartal året før. Andre eksterne omkostninger steg med DKK 1,5
mio., mens personaleomkostningerne steg med DKK 13,3 mio.
* EBITDA før særlige poster blev DKK 107,4 mio. mod DKK 108,6 mio. året
før. EBITDA marginen før særlige poster og inklusive normaliseringer
var 13,1% mod 14,0% i 2. kvartal 2018/19.
* Pengestrøm fra primær drift blev DKK 62,8 mio. i 2. kvartal 2019/20 i
forhold til DKK 46,6 mio. samme kvartal året før. De frie
pengestrømme i 2. kvartal udgjorde DKK 12,7 mio. mod DKK 5,8 mio. i
samme periode sidste år.
* Den nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA før særlige poster,
var 3,3x mod 2,9x ved udgangen af 2. kvartal 2018/19. Stigningen var
primært drevet af købet af Kosmolet. En pro forma gearing, der
inkluderer LTM EBITDA fra henholdsvis Kosmolet og Firtal, kan
beregnes til 3,1x.

Hovedpunkter for 1. halvår 2019/20

* Omsætningen steg 4,8% fra 1. halvår 2018/19, mens det underliggende
salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev
drevet af koncernen i såvel 1. halvår 2019/20 som i 1. halvår
2018/19, faldt 0,5% i halvåret.
* Omsætningen blev negativt påvirket af én handelsdag mindre end i
samme halvår året før, fordelt med to dage færre i 1. kvartal og en
dag mere i 2. kvartal. Fordelingen af handelsdage i 2. kvartal var
imidlertid mindre gunstig end året før. Den samlede negative
kalendereffekt estimeres til omkring 1,5% for perioden.
* Online-salget via matas.dk steg med 59% i forhold til samme periode
året før, mens det samlede onlinesalg inkl. tilkøbt omsætning fra
Firtal steg 192% og samlet udgjorde 11,5% af halvårets omsætning mod
4,1% året før.
* Bruttomarginen var 44,3% i forhold til 45,1% i 1. halvår 2018/19.
Normaliseret for engangseffekten ved overtagelse af Kosmolet var
bruttomarginen 44,9%.

Nedenstående kommentarer vedrørende omkostninger og indtjening er baseret
på tal opgjort før IFRS 16.

* De samlede omkostninger var DKK 43,3 mio. højere end 1. halvår
2018/19. Tilgang af omkostninger fra de to tilkøb Firtal og Kosmolet
øgede Andre eksterne omkostninger med DKK 22,5 mio. og
personaleomkostningerne med DKK 11,6 mio. Den øvrige
omkostningsstigning var et resultat af den fortsatte oprustning på
matas.dk, øget markedsføring og i mindre omfang
transaktionsomkostninger i forbindelse med købet af Kosmolet.
* EBITDA før særlige poster og inklusive normaliseringer blev for 1.
halvår 2019/20 DKK 227,3 mio. mod DKK 246,9 mio. året før. Faldet var
drevet af de højere omkostninger.
* EBITDA marginen før særlige poster og inklusive normaliseringer var
13,4% mod 15,2% i 1. halvår 2018/19.
* Eksklusive købet af Kosmolet var de frie pengestrømme i 1. halvår
2019/20 DKK 73,1 mio. lavere end samme periode året før. Faldet
skyldtes lavere driftsindtjening samt en stigning i lagrene primært
på grund af tilgang af varebeholdninger fra Firtal og Kosmolet som
kun delvist blev kompenseret af en stigning i de øvrige poster på
driftskapitalen. De frie pengestrømme blev desuden påvirket af højere
investeringer i 1. halvår 2019/20 i forhold til samme periode sidste
år. Købet af Kosmolet (DKK -122,7 mio.) betød, at de frie
pengestrømme var DKK -117,0 mio. i 1. halvår 2019/20, mod DKK 78,7
mio. i 1. halvår 2018/19.
Efter IFRS 16 Før IFRS 16 Før IFRS 16 Efter IFRS 16 Før IFRS 16
Før IFRS 16
2019/20 2019/20 2018/19 2019/20 2019/20 2018/19
(DKK mio.) 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår 1.
halvår

Nettoomsætning 822,5 822,5 777,2 1.698,1 1.698,1 1.621,0
Bruttoresultat 357,5 357,5 349,0 751,5 751,5 730,7
EBITDA før særlige poster 153,6 107,4 108,6 316,9 227,3 246,9
EBIT 45,7 46,5 55,9 116,5 119,5 151,0
Justeret resultat efter skat 56,1 60,7 61,0 122,1 132,7 150,7
Frie pengestrømme 58,9 12,7 5,8 -27,4 -117,0 78,7
Omsætningsvækst 5,8% 5,8% -1,6% 4,8% 4,8% 0,0%
Underliggende omsætningsvækst (like for like) 0,3% 0,3% -1,9% -0,5%
-0,5% -0,3%
Bruttomargin 43,5% 43,5% 44,9% 44,3% 44,3% 45,1%
EBITDA margin før særlige poster 18,7% 13,1% 14,0% 18,7% 13,4% 15,2%

Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster n.a. 3,3
2,9

Finansielle forventninger
I lyset af, at væksten i salget i 2. kvartal 2019/20 var mindre positiv end
forventet, er koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret
2019/20 på to punkter (samlet omsætning og den underliggende
omsætningsvækst) præciseret i forhold til udmeldingerne i årsregnskabet for
2018/19 (jf. selskabsmeddelelse nr. 2 2019/20).

Samtidig er forventningerne til CAPEX for 2019/20 sænket som følge af den
tilpassede plan for butiksnettet.

De samlede finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 er:

* En samlet omsætningsvækst på mellem 3,5 og 5,5% (præciseret fra
3,5-6,5%)
* En underliggende omsætningsvækst (like for like) på mellem 0,5 og 1,5
% (præciseret fra 0,5-2,5%)
* Et niveau for CAPEX, på mellem DKK 150 og 170 mio. (sænket fra DKK
200-220 mio.)

Følgende forventning er uændret:

§ En EBITDA margin fr srlige poster mellem 14 15% (fr effekt af
IFRS 16)

Koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 er inkl.
helårseffekt af Firtal (closing 13. november 2018), der medregnes i den
underliggende omsætningsvækst fra december 2019, og opkøbet af Kosmolet A/S
(closing den 11. juni 2019).

De finansielle forventninger til 2019/20 er baseret på en forventning om
et svagt stigende forbrug af produkter inden for skønhed, helse og
personlig pleje, et fortsat fald i trafik til den fysiske detailhandel og
fortsat intensiv konkurrence på markedet for skønhed, helse og personlig
pleje.

Koncernens langsigtede finansielle ambitioner er uændrede.

Status på udvalgte nøgletal fremgår af nedenstående tabel.


Finansielle forventninger og ambitioner Realiseret
Q2 2019/20 Realiseret
H1 2019/20 Forventninger
til 2019/20 Ambitioner for 2022/23
Løbende
Kundeengagement (M-NPS) 64 (indeks 100) 64 (indeks 100) forbedring 70
(indeks 110)
Omstning (DKK)/omstningsvkst* 823 mio./+5,8% 1.698 mio./+4,8% 3,5
5,5% Ca. 4,0 mia.
Underliggende omstningsvkst (like-for-like) 0,3% -0,5% 0,5 1,5%
Positiv
EBITDA margin** fr srlige poster (fr IFRS 16) 13,1% 13,4% 14 15%
Over 14%
CAPEX (DKK) 39 mio. 80 mio. 150-170 mio. Under 90 mio.
Gearing** (fr IFRS 16) 3,3 3,3 2,5 3 2,5 3

* Inkluderer omsætning fra Firtal i perioden fra den 13. november 2018 til
30. september 2019 og omsætning fra Kosmolet fra 11. juni 2019 til 30.
september 2019. ** Før effekt af IFRS 16, inklusive Firtal og Kosmolet.

Købet af Kosmolet A/S har som forventet krævet en initial investering på
DKK 145 mio., hvoraf DKK 10 mio. er betalt i Matas aktier. Dertil kommer et
betinget vederlag på op til DKK 20 mio. til betaling i juni 2020.

Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den
30. oktober 2019 kl. 10:00.
Telefonkonferencen og prsentation vil vre tilgngelig via Matas
investorhjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
DK +45 32 72 80 42
UK: +44 (0) 844 571 8892
US: +1 631 510 7495
Event kode: 9390208

Link til webcast:
https://edge.media-server.com/mmc/p/au8gmirq
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=SvP656wcm5..

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg

Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55TRÅDOVERSIGT