Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Q&A med Genmab A/S, 26 August Kl. 16:30 Læs mere her
      

Mulighed for at tegne aktier i Braincool


79044 henningoslo 10/11 2019 14:30
Oversigt

Læs mere her (og se interview) hvis du er interesseret: (frist 12.11.19)

https://www.biostock.se/2019/11/intervju-braincools-v..

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB
Medicinteknikbolaget BrainCool utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom medicinsk kylning (hypotermi). Bolagets produkter spänner över ett antal indikationer med stora medicinska behov och man kommer allt närmare ett kommersiellt genombrott. För att finansiera marknadslanseringar, stärka sin position i förhandlingar med potentiella partners samt främja bolagets utveckling, genomför BrainCool nu en företrädesemission om 40,1 Mkr.

BrainCool har två tydliga mål - att bidra till ökad överlevnad och neurologisk funktion för patienter inom akutvården, samt öka överlevnaden för cancerpatienter genom att minska allvarliga biverkningar. Bolaget har tre huvudsakliga produkter inom medicinsk kylning: BrainCool System, RhinoChill System samt Cooral System.

Samtliga tre produkter är CE-märkta och marknadsgodkända inom EU, medan BrainCool System även är godkänt av FDA för marknadsföring och försäljning i USA, då under produktnamnet IQool System. Dessutom har bolaget säkrat godkännanden på ett par större marknader i Asien, nämligen Sydkorea och Vietnam.

Medicinsk kylning på frammarsch
Varje år drabbas miljontals människor världen över av tillstånd där behandling med medicinsk kylning kan vara avgörande för utfallet. Analytiker bedömer enligt BrainCool att den globala marknaden för hypotermi och temperaturreglering kommer att vara värd cirka 3 miljarder USD per år 2024.

Konceptet är att sänka patientens kroppstemperatur till mellan 32 och 36 grader för att skydda hjärnan och andra organ från skador som kan uppstå i samband med syrebrist.

Tre produkter - stora medicinska behov
BrainCool System och RhinoChill är avsedda för temperaturreglering och nedkylning av patienter med hjärtstillestånd och stroke, medan Cooral System fokuserar på att motverka oral mukosit (OM), en biverkning som drabbar ungefär 80 procent av alla patienter som behandlas med cellgifter eller strålning. OM innebär smärtsamma blåsor och sår på munnens slemhinnor och kan i värsta fall leda till att cancerbehandlingar måste avbrytas. Tillståndet kan kosta samhället upp till cirka 70 000 USD per patient i ökade vårdkostnader.

Idag saknas effektiva behandlingar mot OM och BrainCool vill inte bara mildra symptomen, utan motverka att de alls uppstår. Cooral System har genomgått ett antal studier och nyligen kom beskedet att man kunnat färdigställa patientrekryteringen till en större klinisk studie. Man räknar med att kunna presentera resultat från studien under första kvartalet 2020.

BrainCool flyttar fram positionerna
Under det gångna året har BrainCool gått starkt framåt och bolagets vd Martin Waleij menar att man nu närmar sig ett kommersiellt genombrott. En tydlig indikation på detta är bolagets kraftigt ökade omsättning under de tre första kvartalen 2019. Jämfört med samma period förra året har omsättningen ökat med 343 procent, från 0,7 Mkr till 3,1 Mkr.

Bolaget har även stärkt sin position genom ett antal marknads- och patentgodkännanden, t.ex. patentgodkännande i Europa och i Kina. På den viktiga kinesiska marknaden har bolaget etablerat ett första samarbete med ett universitetssjukhus i Nanjing som utvärderar Cooral System. Liksom i USA har produkten erhållit regulatoriskt snabbspår i Kina.

Fokus på USA och Tyskland
BrainCools huvudfokus ligger dock på USA och Tyskland, där BrainCool bedömer att man kan öka försäljningen ytterligare inom en snar framtid.

Bolaget har under året gjort en stark marknadsentré i USA och genom sitt amerikanska dotterbolag BrainCool Inc, har man etablerat direktförsäljning i USA. I början av augusti undertecknades ett samarbetsavtal med MedOne Group för USA-marknaden och en genombrottsorder har mottagits från två amerikanska sjukhus på IQool System.

De senaste månaderna har man även erhållit en stadig ström av beställningar från sjukhus i Tyskland, bl.a. har man skrivit ett ramavtal med Universitetssjukhuset i Freiburg rörande leverans av minst 100 behandlingar med RhinoChill innan oktober 2020, till följd av att man på sjukhuset infört RhinoChill som en standardbehandling. Ytterligare 8 tyska sjukhus har även ansökt om att RhinoChill skall ingå i den allmänna tyska sjukvårdsförsäkringen.

BrainCool siktar högt
De senaste tidens framgångar i USA och Tyskland tycks ha stärkt BrainCools självförtroende avsevärt. Under Stora Aktiedagen tidigare i veckan meddelade vd Martin Waleij att bolaget siktar mot listbyte till First North nästa år för att därefter ta steget till Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista under 2022.

Genomför företrädesemission om 40 Mkr
I primärt syfte att understödja den pågående marknadslanseringen på flera marknader genomför BrainCool under perioden 29 oktober - 12 november en företrädesemission som om den fulltecknas tillför cirka 40 Mkr före emissionskostnader (cirka 4 Mkr).

Emissionslikviden ska användas till att främja försäljningsplanen, återbetala lån, samt täcka bolagets rörelsekapitalbehov och stärka bolagets position gentemot potentiella samarbetspartners i kommande förhandlingar. Man räknar med att likviderna kommer att finansiera bolaget under 2019 och 2020.
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Lista:
Spotlight Stock Market

Teckningskurs:
5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod:
29 oktober - 12 november 2019

Emissionsvolym:
Vid en fulltecknad Företrädesemission tillförs BrainCool cirka 40 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 Mkr.
Garanti- och teckningsåtaganden:
87% av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden och cirka 13% av Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden. Därmed är hela Företrädesemissionen täckt av garantiåtaganden eller teckningsåtaganden

BOLAGSPRESENTATION VID BIOSTOCK LIFE SCIENCE SUMMIT 2019

LADDA HEM PROSPEKT, TEASER & ANMÄLNINGSSEDEL


Prospekt
Teaser
Ladda ned teckningssedel här
VIDEOINTERVJU MED MARTIN WALEIJ, VD BRAINCOOL


Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
braincool.se11/11 2019 13:46 henningoslo 179069Mulig 10 dobler - tror det er ved at være et godt tidspunkt at gå ind. Jeg har selv en del i denne - så tro er jo også lig med håb :−)11/11 2019 14:27 henningoslo 079070Firmaet har flere ben at stå på. Dette kan blive den største guldfugl (man forebygger og sparer op til 500.000,-) pr cancerpatient - do the math !!!

https://www.biostock.se/2019/11/milstolpe-uppnadd-i-b..11/11 2019 14:35 Helge Larsen/PI-redaktør 979072Henning...Dæmp lige hypen. Den slags har vi ikke kutyme for at have her på ProInvestor. Fortæl nøgternt om firmaet - pro og contra. Det andet er ikke seriøst. BH Helge11/11 2019 16:16 henningoslo 179074Ok - Helge - Beklager11/11 2019 17:33 Helge Larsen/PI-redaktør 079076Modtaget. :−)12/11 2019 13:07 henningoslo 279093Forhåbentlig er dette ikke hype men fakta? (= Pro):

BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission och förlänger teckningstiden
MÅ, NOV 11, 2019 18:31 CET

Med anledning av offentliggörandet av Tilläggsprospektet måste styrelsen förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen till och med den 13 november 2019.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att BrainCool under perioden har kommit med nyheter som påverkar Bolagets ställning. Den 28 oktober, 30 oktober, 31 oktober, 1 november, 4 november och den 7 november offentliggjordes genom pressmeddelande;

(i) att bolaget ökar intäkterna med 343% under årets tre första kvartal 2019

(ii) att bolaget erhållit order om två (2) IQool™ System från en klinik i delstaten Pennsylvania, USA

(iii) att bolaget har erhållit nytt patentgodkännande i USA

(iv) att bolaget har erhållit order om 100 nya behandlingar för RhinoChill™ i Freiburg

(v) att Bolaget har slutfört rekryteringen i den nordiska kliniska studien med Cooral® System för att förebygga oral mukosit (OM)

BrainCool AB (publ) styrelse och ledning tecknar MSEK 2,5 i företrädesemission

BrainCools ledning och styrelse tecknar samtliga sina teckningsrätter vilket motsvarar cirka 2,5 MSEK, eller cirka 6 procent av den pågående företrädesemissionen om totalt ca 40 MSEK.


BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

- Även teckning utan företräde välkomnas, vilka kan komma att tillgodoses genom ett utrymme för övertilldelning som kan komma att beslutas vid eventeull överteckning. Anmälningssedel, prospekt och teaser finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida www.braincool.se samt via emissionsinstitutet Aqurat Fondkommision ABs hemsida www.aqurat.se.12/11 2019 13:26 Helge Larsen/PI-redaktør 179094Det er fint Henning. Jeg tror, at du forstår hvad jeg mere. BH Helge12/11 2019 14:53 Helge Larsen/PI-redaktør 079097mere = mener18/11 2019 15:44 henningoslo 079306


TRÅDOVERSIGT