Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

SHIPPING: IMO 2020


80849 Helge Larsen/PI-redaktør 14/1 2020 09:34
6
Oversigt

Stig R, Myrseth, Dovre-porteføljen i Finansavisen denne uge:

Perioden shippingindustrien både gruet og gledet seg til i over tre år, har nå startet. Det spådde kaoset ser også ut til å materialisere seg.
Fra slutten av 2016 har IMO 2020 vært ett av de mest omtalte temaene i kapitalmarkedet med spådommer om alt fra liten effekt til hundre dollar oljepris som konsekvens. Nå er vi her, og shippingselskapene rapporterer foreløpig om kaotiske tilstander.
Spørsmålet er om vi ser toppen allerede i disse dager, eller om dette bare er begynnelsen på konsekvensene av IMO 2020. Jeg heller mot det sistnevnte.

Et frustrerende veddemål
Over de siste tre årene har IMO 2020 vært et populært veddemål for tradingselskaper og hedgefond. Kjøp av kompatibel marin dieselolje og salg av høysvovelholdig tungolje med levering etter 2019 skulle lede til enkel profitt. Imidlertid så det gjennom store deler av fjoråret ut som veddemålet ville ende opp på minuskontoen til mange.
Det er flere grunner til dette. For det første førte oljeprisfallet i slutten av 2018 til en reduksjon i prisen av oljeprodukter med høy kvalitet relativt til billigere varianter. For det andre ser det ut som de fleste shippingselskaper ventet til siste sekund med å gjennomføre skiftet.
For det tredje begynte raffineriindustrien å forberede seg før shippingselskapene gjennom økt produksjon av kompatibelt drivstoff og redusert produksjon av høysvovelholdig tungolje. Dette medførte et kortsiktig underskudd i sistnevnte.

Kaoset er i gang
Siden oktober har imidlertid prisdifferansen økt voldsomt ettersom shippingselskapene gradvis har økt inntaket av lavsvovelholdig bunkers. Det rapporteres nå om mangel på egnet drivstoff i flere nøkkelhavner og lang ventetid for fylling.
Tester gjort i desember viser også at mer enn halvparten av kompatible drivstoffblandinger inneholder sedimentmengder som får skipsmotorer til å stoppe opp. Det ryktes nå at nettopp dette har skjedd i flere stortankskip de siste dagene.
Jeg tror derfor shippingselskapene i større grad vil holde seg til ren marin dieselolje fremover noe som vil medføre enda høyere dieseletterspørsel.

Raffineriutfordringer
Gjennom fjerde kvartal opererte europeiske og asiatiske raffinerier tidvis med negativ margin uten å redusere råoljeinntaket nevneverdig. Strategien har antagelig vært å bygge lagre av lavsvovelholdige oljeprodukter med forventning om gradvis stigende priser gjennom første halvår.
Gitt underskuddet av velegnede råoljekvaliteter for dieselproduksjon i dagens marked tror jeg raffineriene vil få rett i høyere priser på produktsiden. Ettersom lagrene av velegnet drivstoff bygges ned og lagrene av høysvovelholdig tungolje øker, heller jeg også mot potensiale for enda større prisdifferanse mellom disse utover våren.

Tank er vinneren
Moderne tankskip har blitt til bankterminaler de siste månedene. På den ene siden er dieselproduksjon råoljeintensivt for raffineriene, noe som medfører økende etterspørsel. På den andre siden gjør høyere drivstoffregning at seilashastigheten faller og effektivt tilbud blir redusert.
Stortankskip med scrubber kan i disse dager realisere rundt 15.000 dollar høyere dagrate ved bruk av høysvovelholdig drivstoff og får dermed i både pose og sekk.
Når etterspørselen etter tungolje fra shipping faller med rundt 70 prosent, må overskuddet finne nye markeder. Jeg ser ikke bort ifra at deler av volumene etter hvert vil bli eksportert fra enkle raffinerier i Europa til komplekse raffinerier i USA for videreforedling noe som kan øke tanketterspørselen ytterligere.
Med IMO 2020 i full sving, høy politisk usikkerhet i den arabiske gulf og lite nybyggkontrahering ser solen fortsatt ut til å skinne på stortankrederiene. Min favoritt er Okeanis Eco Tankers som ligger an til å bli en utbyttemaskin i år.

Opptur i supply
Standard Drilling får denne uken innpass i Dovre-porteføljen. Det er ventet høy riggaktivitet på britisk sokkel fremover, og periodekontrakter for større supplyskip skal ha blitt sluttet på rater som tilsvarte nybyggparitet før oljekrisen.
Selskapet solgte to skip i fjor høst, og gitt utsiktene bør de gjenværende skipene ha minimum samme verdi. I så fall ligger det verdier i selskapet rundt 50 prosent høyere enn dagens kurs.
Dovre-porteføljen

Okeanis
Crayon
Seabird*
Komplett Bank
Gentian
Standard Drilling


* Undertegnede er indirekte aksjonær i Seabird
docxOkeanis_Eco_Tankers.docx
14/1 2020 11:03 Helge Larsen/PI-redaktør 280852De norske tankrederier har fået en flot start på året.

De amerikanske tankerrederier falder, fordi kortsigtede investorer har spekuleret i et kraftigt spike i raterne pga situationen med Iran. Det skete så ikke.

Norske investorer forstår casen bedre og er tilfreds med de nuværende oh kommende meget høje rater samt udsigten til store udbytter.

Klik på billedet for at folde det ud.
14/1 2020 17:11 JesperT87 080866Rigtig spændene læsning, og tak for opslaget Helge!

Har du noget indsigt i "Hafnia" og om dette også er en aktie, som har et potentiale? Jeg kan se du også selv har den med på dit ark - og at der i går var andre som nævnte den.TRÅDOVERSIGT