Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Flügger - En Coronavinder


88609 Helge Larsen/PI-redaktør 15/11 2020 16:28
Oversigt

Analyse fra Investment Panel Aarhus.

Flügger har som en af de få virksomheder været ude at opjustere forventning for året, som følge af Coronakrisen. IPA har analyseret selskabet, og vurderer at aktien i dag er fair prisfastsat efter en flot stigning siden marts.

Flügger er en dansk virksomhed, etableret i 1890, som sælger maling, træbeskyttelse, spartelmasse og lignende produkter i Danmark, Sverige, Norge, Polen og Kina. Derudover eksporterer selskabet også til Frankrig, Tyskland, Baltikum og Rusland. Flügger udvikler selv sine produkter og sælger det gennem egen webshop, Flüggers egne 400 butikker samt byggemarkeder. Flügger beskæftiger mere end 1.500 medarbejdere, hvor cirka halvdelen af disse arbejder i selskabets butikker.

Som følge af Corona-krisen har mange virksomheder nedjusteret forventninger til resultatet for året, og investorer har haft øjnene åbne for virksomheder, der har klaret sig godt under coronakrisen. Stigningen i antallet af gør-det-selv projekter under lockdown i foråret 2020 har haft en positiv indvirkning på Flüggers salg i privatsegmentet, hvorfor selskabet har opjusteret forventninger til helårsresultatet. Flüggers resistens overfor coronakrisen har også medført, at selskabets aktiepris ikke blev ramt lige så hårdt i marts som resten af aktiemarkedet, og siden da er aktieprisen steget yderligere. Dette har vækket IPAs interesse for selskabet.

Forretningsmodel

Flügger sælger maling til både professionelle og private igennem de 400 butikker, hvoraf 2/3 af disse ejes af Flügger, og den sidste tredjedel ejes af franchisetagere. Derudover har selskabet også lanceret en webshop i Danmark, Norge og Sverige, hvor salget særligt styrkes af restriktioner under COVID-19. Slutteligt sælges Flüggers produkter også gennem byggemarkeder. Flügger sælger cirka 65% til professionelle malere, 25% til konsument og franchise og 10% til byggemarkeder.

Flügger fremlagde sin nye strategi, 'Going Green', i forbindelse med udgivelsen af årsrapporten 2019/20. Strategien består af seks overordnede initiativer; digitalisering, optimering af butiksnettet, vækst (organisk og inorganisk), sortiment og lager, produktion og distribution og værdibaseret prisstruktur. Selskabet forventer, at resultatet vil blive et nyt Flügger, som har et optimeret butiksnet, lavere omkostningsbase og opnår en stærk markedsposition i Østeuropa gennem nye opkøb. Det forventes desuden, at selskabets succes indenfor e-commerce vil styrkes grundet et øget fokus på denne salgskanal.
Markedsanalyse

Som nævnt i introduktionen havde COVID-19 en positiv indflydelse på Flüggers indtjening, da der var en markant stigning i gør-det-selv projekter. Dette underbygger en af forretningsmodellens største styrker; Flüggers produkter bliver anvendt i forbindelse med både renovering og nybyg. Dette betyder, at selskabet i højere grad er resistent overfor nedgang i den professionelle byggeaktivitet.

Markedsanalyse

Som nævnt i introduktionen havde COVID-19 en positiv indflydelse på Flüggers indtjening, da der var en markant stigning i gør-det-selv projekter. Dette underbygger en af forretningsmodellens største styrker; Flüggers produkter bliver anvendt i forbindelse med både renovering og nybyg. Dette betyder, at selskabet i højere grad er resistent overfor nedgang i den professionelle byggeaktivitet.

I foråret var der nedgang i professionel byggeaktivitet som følge af hjemsendelser og økonomisk usikkerhed, men der var vækst i Flüggers privatsegment. Dog ses det nu i Q3-Q4 2020, at der igen er vækst i nybyggeri, hvorfor det må forventes, at der vil være en styrket efterspørgsel efter Flüggers produkter fra det professionelle segment.1 På baggrund heraf vurderer IPA, at Flügger sandsynligvis vil levere et pænt resultat for regnskabsåret 2020/21, da de underliggende markeder igen har vist styrke. Flüggers kvartalsregnskab for første kvartal i dette regnskabsår viser samme billede; selskabet øgede omsætningen med 22% Y-o-Y, og EBITDA øgedes med 63% Y-o-Y, som tydeligt viser, at selskabet vokser profitabelt i øjeblikket.

På længere sigt forventes det, at det globale marked for maling og belægninger vil vokse cirka 4-5% årligt i 2021-2024.2 Såfremt Flügger kan vokse med markedet og derudover fortsætter med at foretage opkøb, må det forventes, at selskabet vil vokse med pæne vækstrater i de kommende år. Det må dog også forventes, at det vil være vanskeligt at fastholde de samme marginer i den periode, hvor selskabet integrerer de nye opkøbte virksomheder.

Læs mere.. http://www.financelab.dk/2020/11/14/flugger/

FLUG
16/11 2020 16:10 McDuck 188654Hvad med gælden på 438 mio? Hvor meget skal man lægge i det?17/11 2020 20:54 pmat 188700Rentebærende gæld bliver fratrukket selskabsværdien i en DCF-analyse, så derfor er dette indregnet i kursmålet - Derfor, læg vægt i det, men det er der også i analysen :)TRÅDOVERSIGT