Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

ANALYSE - H+H: Et solidt fundament


95698 Helge Larsen/PI-redaktør 3/8 2021 07:37
1
Oversigt

Analyse fra Investment Panel.

H+H International A/S er en dansk virksomhed, som producerer porebeton- og kalksandstens produkter til boligbyggerier. Virksomheden blev grundlagt i 1909 og børsnoteret i 1985. H+H har i dag over 1.600 ansatte på 29 fabrikker lokaliseret i Europa.

I 2020 leverede H+H en omsætning på 2,65 mia. DKK med henholdsvis 68% af omsætningen fra porebeton og 32% fra kalksandsten. Siden sidst Investment Panel Aarhus kiggede på H+H International A/S, har de formået at opnå de synergieffekter på deres opkøb i de senere år, som vi dengang forventede. Dette kan tydeligt ses i deres finansielle resultater i de seneste år. Dette afspejles også i deres flotte udvikling i aktiekursen siden sidste købsanbefaling i februar 2016. Aktiekursen er siden købsanbefalingen i 2016 steget fra 74 DKK til 192,6 DKK ved denne analyses udarbejdelse.

Finansielle mål og resultater

H+H's omsætning har i perioden 2012-2020 haft gennemsnitlig årlig stigning på 8,98% fra 1,2 mia. DKK i 2012 til 2,65 mia. DKK i 2020. Der er ikke nogen direkte konkurrenter med offentliggjorte finansielle rapporter, så der vælges derfor at sammenligne H+H med industriens udvikling. H+H's hovedforretningsområder er England, Tyskland og Polen, hvor udviklingen i byggebranchen fra 2012-2020 lå på 4,6%, 4,5% og 5% pr. år. Dette indikerer derfor, at H+H oplever omsætningsvækst i perioden, som er over gennemsnittet for industrien.

H+H er en cyklisk aktie, og følger derfor i udpræget grad samfundets konjunkturforhold. Byggebranchen har ikke oplevet faldende efterspørgsel i 2020, hvilket afspejles i H+H's omsætning, som ikke er signifikant påvirket af coronakrisen. Omsætningen er faldet fra 2,840 mia. i 2019 til 2,654 mia. i 2020. Dog beskriver H+H, at der er stigende omkostninger, som resultat af stigende råvarepriser.

Værdiansættelse på baggrund af 'Discounted Cash Flow-analyse'

Værdiansættelsen bliver udarbejdet gennem en DCF-analyse, som tager selskabets fremtidige salg i betragtning. IPA finder her, at H+H har en WACC på 8,87%, og at H+H's teoretiske aktiekurs er 193,6 DKK, hvilket er mere eller mindre det aktiekursen for H+H havde ved analysens udfærdigelse på 192,6 DKK. Dette er resultat af, at der estimeres at H+H har en årlig fremtidig omsætningsvækst frem mod 2026 på 5,7%, hvilket er sat konservativt i forhold til den årlige omsætningsvækst fra 2012-2020 på 6,9%. Grunden til denne forskel skyldes primært, at H+H har haft en meget fornuftig opkøbsstrategi i de senere år. I denne analyse er fremtidige opkøb udeladt, da fremtidig indtjening og pris på opkøb ikke er muligt at estimere. Omsætningsvæksten er overordnet estimeret på baggrund af tre ting:

Inflationen i de lande hvor H+H har sin kerneforretning.
Estimering af deres fremtidig markedsandele på deres markeder.
En estimering af markedsvæksten på baggrund af International Monetary Funds' forecast på BNP i deres markeder.


Vi har udført en sensitivitetsanalyse, hvor der er taget udgangspunkt i omsætningsvæksten i terminalperioden og tilbagediskonteringsfaktoren (WACC). Her ses det, at aktiekursen er særligt følsom overfor ændringer i WACC'en. Hvis omsætningsvæksten holdes uændret på 5,7%, som antaget i værdiansættelsen, vil en ændring i WACC'en på medføre, at der vil være et prisspænd på 167,5 DKK til 226,8 DKK. H+H er derfor særligt udsat overfor ændringer i tilbagediskonteringsfaktoren.

Læs hele analysen:

https://www.financelab.dk/2021/08/02/hh-et-solidt-fundament/
TRÅDOVERSIGT