Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER


Emission


Også kaldet E-ordet på ProInvestor.

 

En emission er en udstedelse af nye aktier. Dvs. der bliver flere aktier til at dele ejerskabet af selskabet. Medmindre de eksisterende aktionærer deltager pro-rata vil de således få udvandet deres ejerandel. En aktieemission sker normalt på en af følgende måder:

1) Udstedelse af nye aktier mod kontant betaling ifm. en børsnotering. Prisen bestemmes i dette tilfælde af en bookbuilding proces.

2) Udstedelse af nye aktier mod kontant betaling til favørkurs - kaldes også fortegningsemission. Eksisterende aktionærer får et forholdsmæssigt antal tegningsretter til at tegne de nye aktier som enten kan sælges eller udnyttes.

3) Udstedelse af nye aktier mod kontant betaling i en rettet emission. En emission der ikke er tilgængelig for alle aktionærer men oftest (af hensyn til omk. m.m.) er rettet direkte mod en de institutionelle investorer eller andre interessenter. Eksempelvis en stor forretningspartner.

4) Udstedelse af nye aktier mod apport indskud af aktiver. Sker som oftest til en vægtet markedskurs i eller omkring indgåelse af transaktionen. Benyttes ofte ifm. opkøb, hvor man betaler med nye aktier istedet for kontanter.

5) Udstedelse af nye aktier mod kontant betaling ifm. med udnyttelse af medarbejderoptioner, -warrants, konvertering af konvertible obligationslån, m.v. I disse tilfælde vil kursen oftest være fastlagt på forhånd og kan således afvige markant fra dagskursen på udstedelses-/tegningsdagen.

 

Reglerne for emissioner er ændret i 2012. Du kan læse mere om det her