Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Genmab A/S

15-09-16 kl. 15/9 2016 10:37 | Genmab 1.261 (-2,25%)

Selskabsmeddelelse

København, Danmark, 15. september 2016 – I henhold til artikel 19 i forordning
nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har
nedenstående person givet Genmab A/S (Nasdaq Copenhagen: GEN) bemyndigelse til
på hans vegne at indberette og offentliggøre hans transaktioner med Genmab
aktier og andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier, som følger:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Paolo Paoletti
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for
emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Genmab A/S
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode N/A
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, Aktie
instrumenttypen DK0010272202
Identifikationskode
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art Køb af aktier
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
--------------------------------------------------------------------------------
DKK 642
1.035,00
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen 14. september 2016
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen
(XCSE)
--------------------------------------------------------------------------------

Om Genmab
Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som
specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede antistoflægemidler til
behandling af cancer. Selskabet er stiftet i 1999 og har i dag to godkendte
antistoffer, Arzerra® (ofatumumab) til behandling af visse kronisk lymfatisk
leukæmi- indikationer, og DARZALEX® (daratumumab) til behandling af
myelomatose-patienter, som har fået adskillige tidligere behandlinger, eller
som har dobbelt-refraktær myelomatose. Daratumumab er i klinisk udvikling til
behandling af yderligere myelomatose-indikationer samt til behandling af
Non-Hodgkin lymfom. Genmab har også en bred klinisk og præklinisk
produktportefølje. Genmabs teknologibase består af validerede og egenudviklede
næste-generations antistofteknologier – DuoBody® platformen til generering af
bispecifikke antistoffer og HexaBody® platformen, som skaber antistoffer med
forbedret effektorfunktion. Selskabet har til hensigt at gøre brug af disse
teknologier til at skabe mulighed for enten fuldt eller fælles ejerskab til
fremtidige produkter. Genmab samarbejder med førende farmaceutiske og
bioteknologiske selskaber. For yderligere oplysninger henvises til
www.genmab.com.

Kontakt:
Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations &
Communications
T: +45 33 44 77 20; M: +45 25 12 62 60; E: r.gravesen@genmab.com

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som ”tror”,
”forventer”, ”regner med”, ”agter” og ”har planer om” og lignende udtryk er
fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige
væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller
indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som
kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger
væsentligt, inkluderer bl.a., risici forbundet med præklinisk og klinisk
udvikling af produkter, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af
kliniske forsøg herunder uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet
med produktfremstilling, manglende markedsaccept af vore produkter, manglende
evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort
forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og
fastholde tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, manglende adgang til at
håndhæve eller beskytte vore patenter og immaterielle rettigheder, vort forhold
til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af teknologi,
som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. For yderligere
oplysninger om disse risici henvises til afsnit vedrørende risiko i Genmabs
seneste finansielle rapporter, som er tilgængelige på www.genmab.com. Genmab
påtager sig ingen forpligtigelser til at opdatere eller revidere fremadrettede
udsagn i denne selskabsmeddelelse og bekræfter heller ikke sådanne udsagn i
forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette kræves i medfør af lov.

Genmab A/S og dets dattervirksomheder ejer følgende varemærker: Genmab®, det
Y-formede Genmab logo®, Genmab i kombination med det Y-formede Genmab logo™,
DuoBody logoet®, HexaBody logoet™, HuMax®, HuMax-CD20®, DuoBody®, HexaBody® og
UniBody®. Arzerra® er et varemærke tilhørende Novartis AG eller dets
associerede selskaber. DARZALEX® er et varemærke tilhørende Janssen Biotech,
Inc.

Selskabsmeddelelse nr. 43
CVR-nr. 2102 3884

Genmab A/S
Bredgade 34E
1260 København K
Danmark
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Genmab

PRIS 1.261
ÆNDRING -29,00 (-2,25%)
ÅBEN 1.293
SIDSTE LUK 1.290
DEBAT Genmab - Darzalex - Kommentar fra...
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER