Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Zealand Pharma, 29 Maj kl 16.00 Læs mere her
      

Vækst i Hartmanns kerneforretning i 3. kvartal

13-11-18 kl. 13/11 2018 15:12

Hartmann løftede emballagesalget på tværs af koncernens markeder i 3. kvartal sammenlignet med samme periode sidste år, mens indtjeningen imidlertid var påvirket af markant højere energiomkostninger og et krav fra Energistyrelsen om tilbagebetaling af et offentligt tilskud. Derudover var koncernens teknologisalg som ventet lavere i 3. kvartal efter levering af en række ordrer i 1. halvår.

I 3. kvartal fortsatte arbejdet med at forbedre kapacitetsudnyttelsen i den amerikanske forretning og udvide produktionskapaciteten i Europa, og Hartmann intensiverede 'Perform 2018'-programmet, der fortsat forløber planmæssigt.

Administrerende direktør Torben Rosenkrantz-Theil siger: "Vi skabte fortsat fremgang i emballagesalget og opnåede gode resultater af volumenvæksten, der delvist opvejede de højere energiomkostninger i 3. kvartal. I Europa løftede vi salget trods en negativ effekt af den varme sommer, og på de amerikanske markeder var udviklingen ligeledes positiv."

3. kvartal 2018

 • Den samlede omsætning udgjorde 453 mio. kr. (2017: 557 mio. kr.) efter justering for hyperinflation* (-39 mio. kr.), og driftsresultatet* var 26 mio. kr. (2017: 69 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad* på 5,4% (2017: 12,4%).
 • I Europa faldt omsætningen til 290 mio. kr. (2017: 340 mio. kr.) og driftsresultatet til 12 mio. kr. (2017: 52 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 4,1% (2017: 15,2%). Hartmann skabte vækst i emballagesalget, og udviklingen skyldes et ventet lavere bidrag fra Hartmann Technology samt markant højere energiomkostninger og et krav om tilbagebetaling af et offentligt energitilskud.
 • Den amerikanske forretning løftede emballagesalget, men omsætningen faldt til 163 mio. kr. (2017: 217 mio. kr.) som følge af justering for hyperinflation (-39 mio. kr.). Driftsresultatet faldt til 17 mio. kr. (2017: 23 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 8,5% (2017: 10,5%) primært drevet af højere produktionsomkostninger samt omkostninger til energi og øvrige råvarer.
 • Udover effekterne af hyperinflation påvirkede udsving i valutakurser koncernens omsætning med -41 mio. kr. og driftsresultatet med -6 mio. kr.
 • Særlige poster udgjorde -9 mio. kr. (2017: 0 mio. kr.).
 • Afkastet af den investerede kapital* steg til 19% (2017: 16%).

9 måneder 2018

 • Omsætningen udgjorde 1.619 mio. kr. (2017: 1.643 mio. kr.) efter justering for hyperinflation (-39 mio. kr.) med et driftsresultat på 178 mio. kr. (2017: 162 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 10,8% (2017: 9,8%).
 • Den europæiske omsætning steg til 995 mio. kr. (2017: 941 mio. kr.) og driftsresultatet til 114 mio. kr. (2017: 106 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 11,4% (2017: 11,3%).
 • Hartmanns amerikanske aktiviteter skabte en omsætning på 624 mio. kr. (2017: 702 mio. kr.) efter justering for hyperinflation. Driftsresultatet steg til 81 mio. kr. (2017: 78 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 12,3% (2017:11,1%).
 • Udover effekterne af hyperinflation påvirkede udsving i valutakurser Hartmanns omsætning med -147 mio. kr. og driftsresultatet med -36 mio. kr.
 • Særlige poster udgjorde -30 mio. kr. (2017: 0 mio. kr.).

Forventninger til 2018

 • Hartmann fastholder de reviderede forventninger som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 14/2018 den 1. oktober 2018 om en omsætning på 2,1-2,2 mia. kr. efter justering for hyperinflation, en overskudsgrad i niveauet 10% eksklusiv justering for hyperinflation og et afkast af den investerede kapital i niveauet 17% eksklusiv justering for hyperinflation. Særlige poster ventes at udgøre op til -35 mio. kr. i 2018.
 • De samlede anlægsinvesteringer* forventes nu at udgøre i niveauet 125 mio. kr. mod det tidligere ventede niveau på 150 mio. kr.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Torben Rosenkrantz-Theil
Adm. direktør
Telefon: (+45) 45 97 00 57

* Driftsresultat og overskudsgrad angives før særlige poster. Derudover angives driftsresultatet, overskudsgraden, afkastet af den investerede kapital og de samlede anlægsinvesteringer på denne side eksklusiv justering for hyperinflation, jf. beskrivelsen af hyperinflation og implementering af IAS 29 på side 5-6 i delårsrapporten for kvartal 2018.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel