Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Ordinær generalforsamling den 9. april 2019

09-04-19 kl. 9/4 2019 15:29

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2018 den 26. februar 2019.

Årsrapporten for 2018 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2018 på 9,50 kr. pr. aktie, blev godkendt.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Steen Parsholt og administrerende direktør Jan Klarskov Henriksen blev genvalgt til bestyrelsen. Koncerndirektør Jan Madsen, direktør Karen Hækkerup og finansdirektør Marianne Schelde blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Administrerende direktør Jørn Mørkeberg Nielsen genopstillede ikke.

Bestyrelsens vederlag for 2019 blev godkendt, således at vederlagsstørrelserne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2019 bevares uændret i forhold til 2018. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således kr. 225.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 1,5 gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2018.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen blev bemyndiget til - indtil den næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest 14.030.180 kr. til den gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% på tidspunktet for erhvervelsen.

Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.

På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Steen Parsholt som næstformand.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

Torben Rosenkrantz-Theil  
Adm. direktør
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel