Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Fortsat fremgang i Hartmanns kerneforretning i 1. kvartal 2019

07-05-19 kl. 7/5 2019 15:11

Kort om 1. kvartal 2019

Fortsat volumenvækst og øget salg af premiumemballage sikrede fremgang i Hartmanns kerneforretning, mens koncernens resultater var negativt påvirket af højere papir- og energipriser samt et forventet lavt bidrag fra Hartmann Technology. Hartmann fastholder forventningerne til omsætning og overskudsgrad i 2019.

  • Den samlede omsætning udgjorde 596 mio. kr. (2018: 624 mio. kr.)
  • Omsætningen fra emballagesalg steg til 592 mio. kr. (2018: 555 mio. kr.), mens omsætningen i Hartmann Technology udgjorde 4 mio. kr. (2018: 69 mio. kr.)
  • Overskudsgraden* udgjorde 10,2% (2018: 14,7%)
  • Anlægsinvesteringerne* udgjorde 39 mio. kr. (2018: 11 mio. kr.)
  • Valutakurser reducerede omsætningen med 42 mio. kr. og driftsresultatet* med 5 mio. kr.

Administrerende direktør Torben Rosenkrantz-Theil siger: "Vi skabte vækst i kerneforretningen i 1. kvartal 2019, hvor vi solgte mere emballage, øgede andelen af premiumprodukter og løftede kapacitetsudnyttelsen. Den fortsatte fremgang danner grundlag for yderligere investeringer i udvidelse af produktionskapaciteten og Hartmanns produktionsnetværk, mens vi fastholder forventningerne til årets omsætning og overskudsgrad."

Højere volumen
Koncernens emballagesalg steg i 1. kvartal 2019, hvor Hartmann skabte fremgang i kerneforretningen gennem volumenvækst i Europa og Nordamerika samt en stabil udvikling i Sydamerika.

Øget premiumandel
Hartmann solgte flere premiumprodukter og løftede koncernens samlede andel af premiumemballage og den gennemsnitlige salgspris i 1. kvartal 2019.

Lavere bidrag fra maskinsalg
Salget i Hartmann Technology var som ventet lavt i 1. kvartal i forhold til et særdeles stærkt salg i sammenligningsperioden. I 2019 forventes salget af maskiner og teknologi fortsat at nå et normaliseret lavere niveau sammenlignet med 2018.

Styrket produktion
Kapacitetsudnyttelsen på koncernens fabrikker steg i forlængelse af den fortsatte volumenvækst, og Hartmann fortsatte ekspansionen på eksisterende fabrikker og forberedte etablering af en ny fabrik i Brasilien.

Forventninger til 2019
Hartmann fastholder forventningerne til 2019 om en samlet omsætning på 2,2-2,4 mia. kr. efter justering for hyperinflation på baggrund af fortsat volumenvækst i kerneforretningen og et normaliseret lavere salg af maskiner og teknologi i Hartmann Technology sammenlignet med niveauet i 2018.

Overskudsgraden ventes uændret at udgøre 9-11% eksklusiv justering for hyperinflation. Indtjeningen forventes positivt påvirket af gennemførte effektiviseringstiltag og forbedret kapacitetsudnyttelse, mens det lavere bidrag fra Hartmann Technology, højere papir- og energiomkostninger samt negative valutakurseffekter ventes at påvirke indtjeningen negativt.

I forlængelse af beslutningen om at etablere en ny fabrik i Brasilien forventes anlægsinvesteringerne at udgøre i niveauet 250 mio. kr. eksklusiv justering for hyperinflation i 2019 mod de tidligere udmeldte forventninger om anlægsinvesteringer i niveauet 200 mio. kr.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Torben Rosenkrantz-Theil
Adm. direktør
(+45) 45 97 00 57

* Driftsresultat og overskudsgrad angives før særlige poster, ligesom overskudsgrad, afkast af den investerede kapital og anlægsinvesteringer omtales eksklusiv justering for hyperinflation.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel